Linnunhaukkukokeet

Koepöytäkirjat lähetetään osoitteeseen:
Janne Helo Ratavallinkaari 14 55700 Imatra.

LINT avoimen luokan kokokauden kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2017-2018
Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.
Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.
Ylituomari tarkistaa palkintotuomarin arvosteluoikeuden ja hyväksyy tämän.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).
Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.
Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Purkutilaisuuteen pitää osallistua sekä palkintotuomari että koiranomistaja / ohjaaja. Koiranomistajan / ohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 15 euroa (kennelpiirin tilille FI77 5620 6040 0105 36 viitteellä 30148). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.
Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja viimeistään viikon kuluessa koetulosten julkaisemista koepöytäkirjan tarkastajalle osoitteella:
Janne Helo Ratavallinkaari 14 55700 Imatra puh. 0500-152 838

Kymenläänin kennelpiirin koekauden LINT AVO kokeen vastaanottavat ylituomarit 2017-2018:
Hannu Ekman 0400-945 623, Janne Helo 0500-152 838, Jarkko Hjerppe 045-275 6837, Timo Järvinen 050-563 8811, Kimmo Kattainen 050-327 4224, Jari Kuhmonen 050-912 4117, Markku Luoma 040-567 2224, Länsimäki Heikki 040 561 2896, Aarno Myllymäki 0400-873 972, Mauri Nevalainen 050-573 3750, Erkki Pentinniemi 0400-636 611, Päivi Piipponen 040-37 32558, Esa Talka 040-531 7941, Mika Tiihonen 040-583 5339, Seppo Ukkola 040-567 8164 Pasi Vuori 040-542 5553Koetoimitsija 2 (LINT)
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Hannu Ekman 0400-945 623 e-mail hannuekman@hotmail.fi. Kurssi järjestetään nonstop periaatteella. Koetoimitsijan peruskurssi oltava käytynä.

Päivitetty: 1.2.2018 / Jukka Lindholm