Hirvenhaukkukokeet HIRV
Koepöytäkirjat osoitteella: Marja-Helena Ilvonen Rasinkankaantie 91 43220 Mahlu

HIRV koekauden kestävän kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2017
Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä.
Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.
Ylituomari tarkistaa palkintotuomareiden arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).
Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomariryhmän puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.
Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 15 euroa (kennelpiirin tilille FI77 5620 6040 0105 36 viitteellä 30151). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.
Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja, koirakohtainen pöytäkirja sekä maastokortit viimeistään viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta osoitteella Anna-Leena Mettälä Myllynkulmantie 94 46230 Valkeala 0400-539 729.
Koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut 2 kertaa HIRV1 tuloksen koekauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta, ei enää saa osallistua Koekauden kestävään hirvenhaukkukokeeseen.


Kymenläänin kennelpiirin koekauden HIRV kokeen vastaanottavat ylituomarit 2017:
Hakman Anssi 0440-200 775, Hinkkanen Antero 045-134 3234, Kurronen Matti 050-584 0043, Lahtela Seppo 050-321 0511, Laitinen Pasi 040-590 4691 Leppänen Juha 050-304 4530, Lindholm Jukka 040-964 7357, Länsimäki Heikki 040-561 2896, Merelä Jussi 040-538 0316, Piispa Jyrki 050-330 4647, Pulkkinen Vesa 0400-284 087, Raivio Tanja 050-522 8355, Ruoppa Matti 044-570 8497, Rämä Tuomas 040-558 4618, Seppälä Janne 040-517 0535. Siponen Jari 0400-159 467, Suikkanen Eero 0400-990 507, Suoknuuti Ilpo 050-574 9495 Sekä mahdollisesti ko. koekautena valmistuvat ylituomarit
Koetoimitsijakurssi osa 2 HIRV
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Hinkkanen Antero 045-134 3234. Kurssi järjestetään nonstop periaatteella. Koetoimitsijan peruskurssi oltava käytynä
 

Päivitetty: 1.2.2018 / Jukka Lindholm