Kennelpiiri tiedottaa

Kennelpiiri on luonut suurpetoarviointikaavakkeen kokeisiin. Kaikissa käyttökokeissa tämä kaavake tulisi täyttää ja lahettää koepöytäkirjojen kanssa koepöytäkirjantarkastajalle.
Kokeen järjestäjät tulostakaa kaavake ja täyttäkää se !

 Suurpetoarviointilomake kokeissa täytettävä.pdf


______________________________________________________________________

Päivitetty: 17.8.2018 / Jukka Lindholm