Alaskanmalamuuttien kuormanvetokokeet Kymenläänin Kennelpiirissä 2020

Rekikoirakokeet Kymenläänin Kennelpiirissä 2020