Kennelpiiri avustaa jäsenyhdistyksiään

Kennelpiiri tukee jäsenyhdistyksiään vuosikokouksessa 2019 hyväksytyn tukimallin mukaisesti, näyttelyiden, SM – kokeiden valintakokeiden tai niitä vastaavien kokeiden, SM-kokeiden ja piirinmestaruuskokeiden järjestämisessä. Lisäksi tuetaan SM-kokeiden lohkokarsintaan osallistuvia koirakoita sekä ajavien koirien Eurooppa -CUP osallistujia ja Euroopan Mestaruus, Pohjoismaiden Mestaruus sekä Maailmanmestaruus kokeisiin tai kilpailuihin osallistuvia koirakoita.

Kennelpiiri ei avusta matkakorvauksissa eikä myönnä matka–avustuksia.

Erillispäätöksin myönnettävät avustukset

Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta jäsenyhdistyksilleen harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyjen sekä harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvien hankintoihin. Hakemus tulee toimittaa kennelpiirille pääsääntöisesti ennen tapahtuman ja hankinnan toteutumista. Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat seikat yksilöidysti tarvittaessa liitteineen.

Tapahtumat:

Tapahtuman nimi
Järjestäjä / hakija yhteystietoineen
Tapahtuma-aika
Tapahtumapaikka
Tapahtuman taustatiedot (osallistujamäärät, kohderyhmät, yms.)
Toimintakertomus, taustatiedot toiminnasta, aktiivisuus

Hankinnat:

Hakija yhteystietoineen
Hankinnan kohde
Hankinnan tarve
Hankinnan kohteen tiedot (merkki, malli, hinta, jne)
Talousarvio, josta ilmenee muut avustukset
Käyttöaste
Toimintakertomus, taustatiedot toiminnasta, aktiivisuus

Kaikki avustusanomukset tulee olla käsiteltävänä viimeistään piirihallituksen joulukuun kokouksessa, jotta ne ennättävät kuluvan vuoden maksatukseen. Myöhemmin tulleita ei enää käsitellä.

Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 14.2.2019 Voimassa takautuvasti 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

Lomake avustusten anomiseen löytyy linkin takaa.