20.8.2020-28.2.2021, MÄAJ, Kokokauden koe, järj. Kymenläänin kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 15,00€. Lisät. Vastaanottavina ylituomareina toimivat kaikki arvosteluoikeuden omaavat MÄAJ ylituomarit Suomessa. Ilmoittautuminen viimeistään koetta edeltävänä päivänä, Seppälä Ville p.0405528074. Ilmoittautuminen tulee sisältää vastaanottavan ylituomarin ja palkintotuomarin tiedot. Koeasiapaperit maastokortteineen toimitetaan koepöytäkirjan tarkastajalle viimeistään viikon kuluessa koesuorituksesta. Tilaa koepaperit järjestäjältä riittävän ajoissa.