Luolakoirien taipumuskokeet LUT Kymenläänin Kennelpiirissä 2020:

Vesiriistakokeet VERI Kymenläänin Kennelpiirissä 2020: