Mäyräkoirien ajokokeet MÄAJ

Koepöytäkirjat tallennetaan sähköisesti (paitsi pitkäkoe), tarvittaessa yhteydenotot
Seppälä Ville Venetie 45700 Kuusankoski 040 552 8074

4.9.2021 Lappeenranta, järj. Karjalan mäyräkoirakerho ry, ylit. Fager Timo, ilm. 1.-28.8. Kuukka Ulla, p. 040 561 6817, u.kuukka@gmail.com. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot rajoittavat. Lisät. Koe osallistuu MÄAJ-koirakohtaisten pöytäkirjojen sähköistämisenpilottihankkeeseen. Ilmoittautuminen kokeeseen tapahtuu osoitteessa http://www.maykkynet.fi/maaj_ilmoittautuminen/.

18.9.2021 Hollola, järj. Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry ja Kymenlaakson Mäyräkoirat ry, ylit. Koivisto Esa, ilm. 23.8. – 13.9.2021. Orvokki Torssonen, Jukolantie 1 A 2, 15880 Hollola, p.0400 494 668, orvokki73torssonen@gmail.com

Osm. 60,00€, koemaksu maksetaan koepaikalla. Raj. osanotto: Muu määrää koskeva rajoitus – piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. Koiranomistaja/ohjaaja hankkii palkintotuomarin.

Koe on Salpausselän kp:n sekä Kymenlaakson kp:n MÄAJ PM-koe. PM – järjestämisohjeet: Salpausselkä –http://lahdenmaykyt.kotisivuni.org/files/2013/08/pm_ajokoesaannot1.pdf 

Kymi – https://kymenkennelpiiri.com/wp-content/uploads/2021/04/MAAJ-piirinmestaruuskokeenjarjestamisohje.pdf. Piirinmestaruuskoe.

 19.11.2021 Kouvola, Anttilan Erämiesten maja, järj. Anttilan erämiehet ry, ylit. Jaatinen Ingmar, ilm. 15.10.-7. 11. Seppälä Ville, p. 0405528074, ville.seppala@kymenvesi.fi. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Kiiramäärää koskeva rajoitus. Maastorajoitus. Lisät. Koiranomistaja/ohjaaja hankkii palkintotuomarin.

5.12.2021 Savitaipale, järj. Karjalan mäyräkoirakerho ry, ylit. Tallgren Reijo, ilm. 1.-28.11. Kuukka Ulla, p. 040 561 6817, u.kuukka@gmail.com. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot rajoittavat. Lisät. Koe osallistuu MÄAJ-koirakohtaisten pöytäkirjojen sähköistämisen pilottihankkeeseen. Ilmoittautuminen kokeeseen tapahtuu osoitteessahttp://www.maykkynet.fi/maaj_ilmoittautuminen/.