5.9.2021 Kouvola, Anttila, , VOI, järj. Kaakon noutajakoirayhdistys ry, ylit. Pekkarinen Esa, ilm. 1.-30.8. KähkönenLeena, p. 0400 944 609, leena.kahkonen@pp1.inet.fi. Osm. 80,00€ FI26 5620 0920 2540 66 viite 0509 20211. Raj.osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua:Piirinmestaruuskokeen järjestämisohjeen mukainen. Lisät. PiirinmestaruuskoeKts. Piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

5.9.2021 Kouvola, Anttilan Erämiesten maja, , AVO VOI, järj. Anttilan erämiehet ry, ylit. Myllynen Mari, ilm. 9.-18.8.Frimodig Maarit, p. 045-1281209, poutia06@gmail.com. Osm. 50,00€. Lisät. Kokeeseen otetaan vain virallisenilmoittaumis ajan sisällä tulleet koirat.

12.9.2021 Lappeenranta, Tervejoen metsästäjien maja, , AVO VOI, järj. Kaakkois-Suomen spanielikerho r.y., ylit.Kukkola Asko, ilm. 5.7.-29.8. Hotti Mari, p. 0400 451 114, harjakoira@gmail.com. Osm. 55,00€. Raj. osanotto Etusijajärjestävän yhdistyksen jäsenillä. Lisät. Koe jäsenien välinen mestaruuskoe.

26.9.2021 Kouvola, Tirva, , AVO VOI, järj. Tirvan seudun metsästysyhdisty ry, ylit. Myllynen Mari, ilm. 30.8.-8.9.Nevander Heidi, p. 0503244904, mejakoetirva@gmail.com. Osm. 50,00€. Lisät. Raj. osanotto maastot. Etusijajärjestävän sekä maastot antaneiden yhdistysten jäsenillä. Ilmoittautumiset vain sähköpostitse www.meja.fi -sivuiltalöytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Vain ilmoittautumisaikaan tulleet ilmot huomoidaan.!!!! HUOM. ilmoittautumisosoite !!!!.