Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeet VAHI

Koepöytäkirjat osoitteella: Leena Kähkönen Annantie 14, 07970 Ruotsinpyhtää

1.5.2020-30.4.2021, Kokokauden koe, järj. Kymenläänin kennelpiiri r.y., ilm. . Lisät. VAHI kokeen järjestäminen ja ilmoittautuminen Kymenläänin kennelpiirissä 2020.

Koejärjestelyistä vastaa VAHI kokeen ylituomari. Kokeen järjestäjäksi merkitään Kymenläänin kennelpiiri. Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle VAHI ylituomarille puhelimitse.

Ylituomarin kanssa sovitaan koepäivästä. Koe on suoritettava (aloitettava) Kymenläänin kennelpiirin alueella.

Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa koesuorituksesta. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta. Osanottomaksu 35 e. suoritetaan ylituomarille Käytännön kolari tai haavakkotilanteessa suoritetusta kokeesta ei peritä osanottomaksua.

Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.

Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja viimeistään viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta osoitteella Leena Kähkönen Annantie 14, 07970 Ruotsinpyhtää

Kymenläänin kennelpiirin VAHI kokeen vastaanottavat ylituomarit 2020:

Huovila Kati 040-540 5873, Huttunen Markku 0400-294 718, Kukkola Asko 040-583 3158, Lindholm Jukka 040-964 7357, Myllynen Matti 040-508 1693, Nieminen Tommi 040 537 6661.