Kehätoimitsijat huomio!

HUOM! Kehätoimitsijalista on päivitetty 13.3.2018. Listalta on poistettu kaikki ne kehätoimitsijat, jotka ovat joko ilmoittaneet, että eivät jatka, ja ne, joilta emme ole saaneet tietoja parin viime vuoden kehätyöskentelystä. Jos huomaat nimesi kadonneen listalta ja kuitenkin haluat jatkaa, lähetä sähköposti sekä Harrylle että Pirjolle. Sähköpostista tulee ilmetä perustelusi uuden kortin saamiselle (mm. kehä- ja/tai näyttelytoimikuntatyöskentely parin viime vuoden ajalta).

Kaikki Kymenläänin kennelpiirin kehätoimitsijat – niin pätevöidyt kuin harjoittelijatkin – löytyvät yhdeltä sivulta (Kehätoimitsjiat). Tarkista omat tietosi ja lähetä mahdolliset muutokset Yhteystietomuutoslomakkeen kautta.

Kehätoimitsijoille on lisätty Omakoiraan kehätoimitsija-pätevyys. Voit itse käydä muuttamassa esim. kielitaitoasi kun kirjaudut Omakoiraan omilla tunnuksillasi (= kennelliiton jäsennumero).

***

Seuraava kehätoimitsijan peruskurssi järjestetään alkuvuodesta 2020.

***

Kehätoimitsijoiden jatkokoulutus 28.-29.10.2017

Jatkokoulutuksessa esitetty materiaali:

Jatkokoulutus 201710.pdf

Kehätoimitsijoiden jatkokoulutus 14.-15.3.2015

Jatkokoulutuksessa esitetty materiaali: 

Tuomarikohtainen koiramäärä: Tuomarikohtainen koiramäärä ja ylityslupa.pdf

Jääviyssääntö ja sen tulkinta: Jääviyssääntö ja sen tulkinta.pdf

Rotukohtaiset ohjeet (RKO, BSI), 1.6.2015 alkaen: Rotukohtaiset ohjeet.pdf

***

Kehätoimitsijan harrastusseurantalomake

Harrastusseurantalomake on kehätoimitsijan omaan käyttöön tarkoitettu lomake, johon on tarkoitus kerätä merkinnät tapahtumajärjestäjältä tai näyttelyohjaajalta. Kehätoimitsijan tulee pyydettäessä voida osoittaa toiminta edelliseltä kaudelta.