Kennelpiirin tuet jäsenyhdistyksille

Kennelpiiri avustaa jäsenyhdistyksiään

Kennelpiiri tukee jäsenyhdistyksiään vuosikokouksessa 2019 hyväksytyn tukimallin mukaisesti, kokeiden (yleinen, ei jäsentenvälisiä), näyttelyiden (ei pentu- tai erikoisnäyttelyiden), SM -kokeiden valintakokeiden tai niitä vastaavien kokeiden, SM-kokeiden ja piirinmestaruus -kokeiden järjestämisessä. Lisäksi tuetaan SM-kokeiden lohkokarsintaan osallistuvia koirakoita sekä ajavien koirien Eurooppa -CUP osallistujia ja Euroopan Mestaruus, Pohjoismaiden Mestaruus sekä Maailmanmestaruus kokeisiin tai kilpailuihin osallistuvia koirakoita.

Kennelpiiri ei avusta matkakorvauksissa eikä myönnä matka–avustuksia. Kennelpiiri ei avusta näyttelyitä näyttelytuen lisäksi pokaalein tms. palkinnoin.

Erillispäätöksin myönnettävät avustukset

Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta jäsenyhdistyksilleen harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyjen sekä harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvien hankintoihin. Hakemus tulee toimittaa kennelpiirille pääsääntöisesti ennen tapahtuman ja hankinnan toteutumista. Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat seikat yksilöidysti tarvittaessa liitteineen.

Tapahtumat:
Tapahtuman nimi
Järjestäjä / hakija yhteystietoineen
Tapahtuma-aika
Tapahtumapaikka
Tapahtuman taustatiedot (osallistujamäärät, kohderyhmät, yms.)
Toimintakertomus, taustatiedot toiminnasta, aktiivisuus
Hankinnat:
Hakija yhteystietoineen
Hankinnan kohde
Hankinnan tarve
Hankinnan kohteen tiedot (merkki, malli, hinta, jne)
Talousarvio, josta ilmenee muut avustukset
Käyttöaste
Toimintakertomus, taustatiedot toiminnasta, aktiivisuus

Tukianomukset

Kaikki 1.1.-31.11. välisen ajan tukianomukset tulee olla kennelpiirin sihteerillä 10.12. mennessä, jotta ne saadaan käsittelyyn piirin hallituksen joulukuun kokoukseen ja ehtivät kuluvan tilikauden maksatukseen. 1.12.-31.12. vällisen ajan tukianomukset tulee olla kennelpiirin sihteerillä 15.1. tulevaa vuotta. Myöhemmin tulleita anomuksia ei käsitellä.


Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 14.2.2019 Voimassa takautuvasti 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. 

Tukianomuslomake

Tukimalli 2023