BEAJ koekauden kestävän kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2021-2022

Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä klo. 20.00 mennessä. 
Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.
Ylituomari tarkistaa palkintotuomareiden arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).
Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomariryhmän puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.
Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 20 euroa. Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.

Kymenläänin kennelpiirin koekauden BEAJ kokeen vastaanottavat ylituomarit 2021-2022:

Forsell Mikko          040 509 8262          Halinen Keijo          040 595 7846

Hautala Matti          040 025 8789          Hotti Mika               040 075 7123

Häyhänen Esko       040 065 6386          Krouvi Toni             040 558 2627

Kylliäinen Ari           040 015 0845          Laitinen Jyrki           040 558 3424

Lautamatti Juha       040 512 7498          Lehti Petteri            040 589 4811

Loikas Pauli            050 596 4348          Luoma Jaakko         045 261 8312

Löfman Jari            040 526 8214          Myöhänen Harri       050 410 4602

Nieminen Hannu      040 075 6647          Oinas Arto              040 065 8455

Ollila Ari                 040 091 6855          Penttinen Toni         044 502 3875

Reijonen Leena       040 098 8801          Ristola Juha            040 084 1043

Saukkonen Jouko    050 585 4012          Suikkanen Teemu    040 538 8992

Ylä-Kujala Marko     050 326 0662