Kehätoimitsijoiden pätevöimisohje

(Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta 10.10.2013, voimassa 1.1.2014 alkaen)

Pätevöitymisen edellytykset

Kehätoimitsijakurssille pyrkivän tulee:

  • olla Kennelliiton jäsen
  • olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva henkilö 
  • olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan kehätoimitsijatehtävään kykenevä

Pätevöityäkseen kehätoimitsijaharjoittelijan tulee olla iältään vähintään 16 vuotta ja suorittaa kurssin loppukoe tai muu opinnäyte sekä suorittaa vähintään viisi hyväksyttyä harjoittelukertaa virallisessa näyttelyssä.

Pätevyyden säilyttämisen edellytykset

  • voimassa oleva Kennelliiton jäsenyys 
  • jatkokoulutuksiin osallistuminen 
  • toimiminen kehätoimitsijana vähintään kerran vuodessa Kennelliiton hyväksymässä virallisessa koiranäyttelyssä

Kehätoimitsija on velvollinen pyydettäessä esittämään dokumentit työskentelystään kennelpiirin toimihenkilölle.

Näiden vaatimusten lisäksi kennelpiireillä voi olla lisävaatimuksia pätevyyden säilyttämiseksi.

Tämä pätevöimisohje sekä piirikohtaiset lisävaatimukset tulee olla kehätoimitsijoiden saatavilla.

Täytettäväksi

Harrastusseurantalomake on kehätoimitsijan omaan käyttöön tarkoitettu lomake, johon on tarkoitus kerätä merkinnät tapahtumajärjestäjältä tai näyttelyohjaajalta. Kehätoimitsijakortit uusitaan viiden vuoden välein ja uusimisvaiheessa kehätoimitsijan tulee voida osoittaa toiminta edelliseltä kaudelta.

 Kehätoimitsijan harrastusseurantalomake