Kennelpiiri

Mikä on Kennelpiiri ?


Kymenläänin kennelpiiri Kennelpiiri  Kennelliiton jäsenyhdistys, joka edustaa Kennelliittoa alueellaan. Kymenläänin kennelpiiri on yksi Suomen Kennelliiton alaisuudessa toimivasta 19 kennelpiiristä. Piirin jäsenet ovat rekisteröityneitä kaakkois-suomalaisia kennelyhdistyksiä ja niiden säännöissä on maininta kenneltoiminnan harjoittamisesta. Piirissä on jäsenenä yli 200 jäsenyhdistystä, joissa yhteensä melkein 20 000 henkilöjäsentä. Piirin jäsenyhdistykset ovat samalla Suomen Kennelliiton jäseniä ja heille postitaan myös Koiramme-lehti. Kennelpiirin toiminta-alueeseen kuuluu Kouvola, Hamina, Iitti, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää,
Virolahti, Luumäki, Lemi, Lappeenranta, Taipalsaari, Savitaipale, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala.

Kennelpiirillä  on kaksi edustajaa Kennelliiton valtuustossa.

Kennelpiiri työskentelee alueensa kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi mm. harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa. Kennelpiiri ohjaa ja valvoo alueensa kasvatus-, näyttely- ja koetoimintaa.

TOIMIHENKILÖT

Kennelpiireissä toimii Kennelliiton valtuuttamina toimihenkilöinä aluekouluttajia, kennelneuvojia, nuorisotoiminnan kouluttajia, näyttelyohjaajia ja kaverikoiratoiminnan vastaavia.

AKTIIVIT TOIMIJAT

Iso osa kennelpiirien toiminnasta tapahtuu eri jaostojen ja jaostoissa vaikuttavien jäsenyhdistysten edustajien vapaaehtoisvoimin.

TEHTÄVIÄMME

Kennelpiirit muun muassa:
– koordinoivat oman alueensa näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa
– kouluttavat näyttelyiden, kokeiden ja kilpailuiden järjestäjiä ja toimihenkilöitä
– koordinoivat oman alueensa kaveri- ja lukukoiratoimintaa
– tiedottavat jäsenyhdistyksilleen ja toimihenkilöilleen kennelorganisaation ajankohtaisista asioista.