Piirinmestaruuskokeiden järjestämisohjeet

Kennelliiton kennelpiirin piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Piirin mestaruudesta kilpaillaan kunkin koemuodon korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira.
Saavuttaakseen mestaruuden palveluskoirakokeissa koiran tulee saavuttaa koulutustunnukseen oikeuttava tulos.
Yksiluokkaisissa kokeissa tulee kaikkien koirien olla saavuttanut vähintään yksi koemuodon korkein palkintosija ennen piirinmestaruuskilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää.

Agilityn Piirinmestaruuskilpailun  järjestämisohje

Piirinmestaruuskilpailuja saavat järjestää Kymenläänin kennelpiirin alueella olevat Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Agilityliiton (SAGI) jäsenyhdistykset. Järjestämisestä sovitaan jäsenyhdistysten kesken.

Kymenläänin Kennelpiirin Agilityn Piirinmestaruuskilpailun järjestämisohje

Ajokokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Kymenläänin kennelpiiri ry:n ajokokeen (AJOK) piirinmestaruudesta kilpaillaan kahtena peräkkäisenä päivänä järjestetyissä kokeissa. Kokeessa kilpaillaan Kennelliiton hyväksymiä Ajokokeen sääntöjä ja ohjeita noudattaen.
Mestaruuden saavuttaa molempien kokeiden yhteenlaskettujen pisteiden perusteella korkeimman pistemäärän saanut koira. Jos useammalla koiralla on sama pistemäärä, saa piirinmestaruuden se koira, jolla on korkeimmat ansiopisteet molempien päivien tulokset yhteenlaskettuna. Jos vielä tämänkin jälkeen on tasatulos, määrää paremmuuden paremman kilpailupäivän tulos.

Ajokokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Hirvenhaukkukokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohjeet

​Mestaruuskilpailu ja lohkojen karsintakokeet järjestetään vuosittain ​ja niissä noudatetaan SKL-FKK:n hyväksymiä hirvenhaukkukoesääntöjä ja määräyksiä.
​Mestaruuskilpailu on samalla karsintakoe eri rotujärjestöjen lohkon valitakokeisiin. Mikäli valituksi tulleiden koirien määrä ei ole riittävä, täydennetään valintoja pm- lohkokarsintakokeisiin osallistuneista koirista.

Hirvenhaukkukokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohjeet

Ketunajokokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiranohjaaja/omistaja. Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira kilpailee sen omistajan kennelpiirin mestaruudesta, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.
Kokeeseen saavat osallistua SAJ:n alaiset rodut sekä beaglet. Koiran tulee olla palkittu FCI:n hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelumaininnalla H, 15 kuukautta täytettyään.
Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan vuoden piirinmestaruuskokeessa. Koska kennelpiirin mestaruuskoe on samalla karsintakoe Suomenmestaruuskilpailuun osallistuu mestaruuttaan puolustava koira täysivaltaisesti myös tähän karsintakokeeseen.

Ketunajokokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Linnunhaukkukokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Piirinmestaruuskilpailu järjestetään vuosittain kahtena peräkkäisenä yksipäiväisenä linnunhaukkukokeena. Jokaisen koiran on osallistuttava ensimmäisen päivän kokeeseen, toisen päivän osallistuminen on vapaaehtoista. Piirinmestaruuskilpailun tulokseksi koiralla tulee paremman päivän tulos (pistemäärä)..

Linnunhaukkukokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Mannermaisten Kanakoirien Piirinmestaruus -kokeiden säännöt

Mannermaisten Kanakoirien Piirinmestaruus -kokeiden säännöt

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Piirinmestaruudesta kilpaillaan Metsästyskoirien jäljestämiskokeen korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira.

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Mäyräkoirien ajokokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Kymenläänin kennelpiirin mäyräkoirien ajokokeen piirimestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä
yksiluokkaisessa kokeessa Suomen Kennelliiton hyväksymin MÄAJ -säännöin. Mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden voittaa paremmat ajopisteet saanut koira.

Mäyräkoirien ajokokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Palveluskoirakokeiden piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Palveluskoirakokeiden piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Vesiriistakokeiden piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Vesiriistakokeen piirinmestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä yksiluokkaisessa kokeessa. Mestaruuden saavuttaa parhaimman tuloksen saanut koira, jonka tulos oikeuttaa palkintosijaan.

Vesiriistakokeiden piirimestaruuskokeiden järjestämisohje

Rally-Tokon piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain rally-tokon henkilökohtaisesta piirimestaruudesta. Lisäksi piirin alueen yhdistykset voivat kilpailla joukkuemestaruudesta, joka kuitenkin on epävirallinen mestaruus.
Rally-tokon piirinmestaruuskilpailu on virallinen koe ja siinä noudatetaan rally-tokon sääntöjä ja kilpailuohjeita.

Rally-Tokon piirinmestaruuskokeiden järjestämisohje

Tokon piirinmestaruuskokeen järjestämisohje

Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain tottelevaisuuskokeen (TOKOn) henkilökohtaisesta piirimestaruudesta. Lisäksi piirin alueen yhdistykset voivat kilpailla joukkuemestaruudesta, joka kuitenkin on epävirallinen mestaruus.
TOKOn piirinmestaruuskoe on virallinen koe ja siinä noudatetaan tottelevaisuuskokeen sääntöjä ja koeohjeita.

Tokon piirinmestaruuskokeen järjestämisohje