Kennelpiiri myöntää harrastemerkkejä, ansioplaketteja ja standaareja piirin alueella kenneltyössä ansioituneille henkilöille ja yhdistyksille. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja syyskuussa. 

Kennelpiirin pronssinen harrastusmerkki voidaan myöntää henkilölle:

 • joka on ollut SKL:n jäsenseuran jäsenenä vähintään 5 vuotta
 • joka on toiminut toimihenkilönä jäsenseurassa
 • joka on toiminut kasvattajana tai osallistunut itse koirallaan näyttelyihin ja kokeisiin
 • joka on toiminut yleensä ansiokkaasti kenneltyön hyväksi

 

Hopeinen ansioplaketti voidaan myöntää henkilölle:

 • joka on ollut SKL:n jäsenseuran jäsenenä vähintään 10 vuotta
 • joka on toiminut kokeissa ylituomarina tai palkintotuomarina tai näihin verrattavissa tehtävissä
  vähintäänkin 10 vuoden aikana
 • joka on toiminut tuloksellisesti kasvattajana tai osallistunut itse koirallaan näyttelyihin ja kokeisiin
 • joka on toiminut yleensä ansiokkaasti kenneltyön hyväksi
 • pronssisen harrastusmerkin myöntämisestä vähintään 5 vuotta
 • Hopeista ansiomerkkiä jaetaan enintään kaksi / jäsenyhdistys / vuosi.

 

Kultainen ansioplaketti voidaan myöntää henkilölle,

 • joka on ollut Suomen Kennelliiton jäsenseuran jäsen vähintään 20 vuotta
 • joka on toiminut pitkän ajan jäsenyhdistyksen, piirin, rotujärjestön tai liiton johtoelimissä
 • joka on toiminut ahkerasti vähintään 20 vuotta tuomari- tai ylituomaritehtävissä
 • erityisesti huomioidaan henkilön toiminta kouluttajana, kokeiden sekä näyttelyiden yms. tilaisuuksien järjestäjänä
 • menestynyt erinomaisesti joko kasvattamillaan tai omistamillaan koirilla
 • hopeisen ansioplaketin myöntämisestä vähintään 10 vuotta
 • Kultaisia ansiomerkkejä jaetaan säännön ja hallituksen käyttämän harkinnan mukaisesti

Kennelpiirin standaari
Kennelpiirin hallitus myöntää standaarin jäsenseuransa anomuksesta joko henkilölle tai yhteisölle. Standaari on kennelpiirin huomattavin huomionosoitus ja sitä käytetään harkiten kulloinkin päättämässä olevan piirihallituksen päätöksen mukaisesti.

Kymenläänin Kennelpiirin hallitus on kokouksessaan xx.x..2019 hyväksynyt  ansiomerkkien säännöt. Ansiomerkin saajan ei tarvitse täyttää kaikkia ehtoja, mikäli ansiot jonkin vaatimuksen kohdalla ovat erityisen suuret.

Kennelpiirin ansiomerkkejä voi anoa tällä lomakkeella.

Kennelliiton ansiomerkit

Anomukset tulee olla kennelpiirin hallituksella syyskuun loppuun mennessä, anomukset käsitellään keskitetysti lokakuun hallituksen kokouksessa.

Kennelliiton ohje ansiomerkeistä, huomionosoituksista, kunniaviireistä ja muistoesineistä.

Kennelliiton ansiomerkki/huomionosoitus anomuslomake