Vuosikokoukset

Vuosikokous

Kennelpiirin varsinainen vuosikokous (yhdistyksen kokous) pidetään maaliskuun loppuun
mennessä. Hallitus lähettää vuosikokouskutsun kennelpiirin varsinaiseen vuosikokoukseen jäsenyhdistyksille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta kirjeellä tai sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty
jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 8 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin vuosikokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kennelpiirin vuosikokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama(t) edustaja tai edustajat. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.

Vuosikokous 2020

Kymenläänin Kennelpiirin vuosikokous 2020 pidettiin 16.8.2020 Luumäellä hotelli Salpassa. Kokouksessa oli paikalla edustaja 32 jäsenseurasta. Piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2020 valittiin Juha Kontkanen. Piirin kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Seppo Lahtela.

Vuosikokous 2020 pöytäkirja

Vuosikokous 2021

Kymenläänin Kennelpiirin vuosikokous 2021 pidettiin 1.8.2021 Luumäellä hotelli Salpassa. Kokouksessa oli paikalla edustaja 42 jäsenseurasta. Piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2021 valittiin Juha Kontkanen.

Vuosikokous 2021 pöytäkirja

Vuosikokous 2022

Kymenläänin Kennelpiirin vuosikokous 2022 pidettiin 29.3.2022 Luumäellä hotelli Salpassa. Kokouksessa oli paikalla edustaja 47 jäsenseurasta. Piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2022 valittiin Juha Kontkanen.

Vuosikokous 2022 pöytäkirja

Vuosikokous 2023

Kennelpiirin 70-vuotisjuhlakokous pidetiin sunnuntaina 26.3.2023 Luumäellä. Paikalla oli hieno määrä jäsenyhdistysten edustajia ! Kokouksessa palkittiin Vuoden 2022 koirakoita ja ansioituneita toimijoita.
Kokouksessa valittiin Kennelpiirin puheenjohtajaksi kaudelle 2023-2025 Juha Kontkanen ja uusien sääntöjen mukaiseen 9-paikkaiseen hallitukseen: Anssi Hakman, Pirjo Peltonen, Suvi-Tuuli Skyttä, Nina Maalahti, Ilpo Suoknuuti, Ari Kylliäinen, Jari Kuhmonen, Raine Björkman ja Jouni Leppänen.

Vuosikokous 2023 pöytäkirja