Kokeet

Kennelpiirin hallitus edellyttää, että kokeisiin ilmoittaudutaan sääntöjen mukaisesti, mielummin kirjallisesti. Järjestäjän kanssa sovitaan ilmoittautumismaksun maksutavasta. Jos osanottaja jää pois kokeesta ilmoittamatta siitä ennen ilmoittautumisajan päättymistä, on osanottomaksu aina maksettava, ellei kysymyksessä ole sääntöjen mukainen hyväksyttävä syy poisjääntiin.

Kokeen anominen

Kokeet ja näyttelyt tulee anoa sähköisesti Kennelliiton Omakoirajärjestelmän kautta. Tapahtuman puolto ja hyväksyminen näkyvät anojalle.
Omakoira-palveluun kirjaudutaan aina omalla henkilökohtaisella jäsennumerolla osoitteessa omakoira.kennelliitto.fi. Yhdistyksen jäsennumerolla ei voi kirjautua palveluun. Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat saaneet automaattisesti oikeuden ylläpitää oman yhdistyksensä yhteystietoja ja luottamustehtäviä Omakoira-palvelussa. Puheenjohtaja tai sihteeri voivat myös antaa ”ylläpitäjä” tai ”tapahtumien ylläpitäjä” -oikeuden toiselle yhdistyksen jäsenelle. ”Ylläpitäjällä” on kaikki oikeudet yhdistyksen asioiden hoitamiseen. ”Tapahtumien ylläpitäjä” pitää sisällään ainoastaan tapahtumien anomisen.
Jos puheenjohtaja ja sihteeri eivät ole Kennelliiton jäseniä, he voivat valtuuttaa toisen henkilön yhdistyksessä, joka on Kennelliiton jäsen, hoitamaan yhdistysasioita Omakoira-palvelun kautta. Ota tällöin yhteyttä omakoira.kennelliitto.fi tai KENNELPIIRIN SIHTEERIIN  040 051 8822.

Koetulosten tallentaminen sähköisesti 

Koetulokset voidaan tallentaa reaaliaikaisesti Omakoira-palvelun kautta. Kokeet, joiden tulokset voidaan tallentaa Omakoira-palvelun kautta ovat: KVK, LUT, MEJÄ, NKM, NOME-A, NOME-B, NOU, NOWT, PAIM, PAIM-BC&AK, PAIM-E, PAIM-T, REK, REKÄ, SPA, SPME, SPME vesit, SPME-V, VAHI (etukäteen anotut kokeet), VEPE, VERI, WACH ja WACH-M. Sähköisesti tallennetuista kokeista ei tarvitse enää toimittaa koeasiakirjoja koepöytäkirjan tarkastajalle.

Linkki kennelliiton ohjeeseen

 

Koepöytäkirjat
Järjestävä yhdistys lähettää tarkastetut tulokset ja koepöytäkirjat kennelpiirin nimeämälle koepöytäkirjantarkastajalle viikon kuluessa kokeen päättymisestä, niissä koelajeissa, joissa paperisia koepöytäkirjoja vielä kirjoitetaan. Koepöytäkirjojen lähetysosoitteet löydät jaostojen alta koemuotojen omilta sivuilta. Koetoimikuntien on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat (SKL:n, rotujärjestöjen ja kennelpiirin kappaleet yhdessä) viikon kuluessa kokeen päättymisestä.

Vastaavasti toimitaan myös kun tulokset lähetetään Vinttikoiraliitolle ja Agilitylajiliitolle. HUOM. TOKO, RALLY-TOKO ja Koiratanssin pöytäkirjat toimitetaan Palveluskoiraliittoon, hallinnointi muuttunut.

Kymessä Kennelpiiri, Riistakeskus ja Metsästäjäliitto ovat laatineet erillisen kaavakkeen, jolla pyritään keräämään petohavainnot käyttökokeissa. Tämä täytettävä kaavake löytyy kennelpiirin nettisivujen kohdasta Lomakkeet. On erityisen toivottavaa, että kaavake täytetään ja toimitetaan koepöytäkirjojen mukana kunkin koemuodon koepöytäkirjan tarkastajalle, jos petohavaintoja on ko. kokeessa ollut. Koepöytäkirjan tarkastajat toimittavat saamansa kaavakkeet Kymenläänin kennelpiirin sihteerille, joka sitten toimittaa Riistakeskukselle omat kappaleet.
Kaavakkeella pyritään saamaan selville missä määrin ja kuinka suurta haittaa suurpedot etenkin susi koirien koetoiminnalle ja harjoittamiselle aiheuttavat. Samalla kerätään faktatietoa suurpetojen lukumääristä piirimme alueella.