Piirin toimihenkilöiden matkalaskulomake

Matkalaskulomake kennelpiirin toimihenkilöille. Lomake täytetään nettisuilla ja se lähetetään automaattisesti rahastonhoitajalle ja sihteerille.

Tukihakemuslomake

Kaikki avustusanomukset tulee olla käsiteltävänä viimeistään piirihallituksen joulukuun kokouksessa, jotta ne ennättävät kuluvan vuoden maksatukseen. Myöhemmin tulleita ei enää käsitellä.

Irtipitolupahakemuslomake

Kennelpiiri hakee irtipitoluvat piirin alueella pidettäviin kokeisiin. Kokeen järjestäjän tulee täyttää lomakkeella pyydetyt tiedot ja toimittaa lomake kennelpiirin sihteerille 15.3. mennessä.

Suurpetoarviointilomake

Kennelpiiri on luonut suurpetoarviointikaavakkeen kokeisiin. Kaikissa käyttökokeissa tämä kaavake tulee täyttää ja lahettää koepöytäkirjojen mukana koepöytäkirjantarkastajalle.

Jäsenyhdistyshakemus

 

Toimintailmoitus

Toimintailmoituksen voi täyttää OmaKoirassa yhdistyksen tiedoissa. Mikäli ei ole mahdollisuutta tehdä toimintailmoitusta OmaKoirassa, täyttäkää linkin takaa löytyvä lomake ja palauttakaa täydennettynä Kennelpiirin sihteerille

 

Kennelpiirin ansiomerkkihakemus