Lomakkeet

Lomakkeet

Jäsenyhdistyksille ja toimihenkilöille

MATKALASKU

Matkalaskulomake kennelpiirin toimihenkilöille. Lomake täytetään nettisuilla ja se lähetetään automaattisesti rahastonhoitajalle ja sihteerille.

Matkalaskulomake
KALUSTON VUOKRAUS

Vuokrattavasta kalustosta tulee tehdä varaus tällä lomakkeella. Lomake tulee täyttää huolellisesti.

Kaluston vuokrauslomake
TUKIANOMUS

Kaikki avustusanomukset tulee olla käsiteltävänä viimeistään piirihallituksen joulukuun kokouksessa, jotta ne ennättävät kuluvan vuoden maksatukseen. Myöhemmin tulleita ei enää käsitellä.

Tukianomuslomake
IRTIPITOLUPA

Kennelpiiri anoo irtipitoluvat 31.1.2023 mennessä tulleille anomuksille. Tapahtumalle voi hakea varapäivän ja/tai varapaikan, joka voidaan myöntää normaalimenettelyn puitteissa.

Irtipitolupa-anomus
NÄYTTELYMAKSUOSUUDEN TILITYS

Näyttelymaksu on maksettava SKL:n näyttelysääntöjen mukaisesti. Maksun eräpäivä on kuukauden kuluttua näyttelystä.

Tilityslomake
ANSIOMERKIT

MKennelpiiri myöntää harrastemerkkejä, ansioplaketteja ja standaareja piirin alueella kenneltyössä ansioituneille henkilöille ja yhdistyksille. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja syyskuussa.

Ansiomerkkiesitys
Lomakkeet

Jaostoille

TOIMINTAKERTOMUS

Jaostojen tulee tehdä toimintakertomus 31.1. mennessä edellisestä toimintakaudesta.

Jaoston toimintakertomus
TOIMINTASUUNNITELMA

Jaostojen tulee tehdä toimintasuunnitelma 31.1. mennessä kuluvalle kaudelle.

Jaoston toimintasuunnitelma
SUURPETOARVIOINTI

Kennelpiiri on luonut suurpetoarviointikaavakkeen kokeisiin. Kaikissa käyttökokeissa tämä kaavake tulee täyttää ja lahettää koepöytäkirjojen mukana koepöytäkirjantarkastajalle.

Suurpetoarviointi -lomake