Koko kauden kokeet HIRV 2024

HIRV koekauden kestävän kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2024

Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomarin arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän. viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä, tämän jälkeen ilmoittaja tekee ilmoittautumisen sähköisesti, poikkeustapauksissa ilmoittautumisen voi tehdä myös ylituomari. Sähköinen ilmoittautuminen tehdään osoitteessa https://koiratietokanta.fi/pitkakoe/. Sähköinen ilmoittautuminen luo samalla ylituomarille koelinkin, jonka kautta ylituomari tallentaa koetapahtuman. Osallistumismaksu tulee olla maksettu Kymenläänin Kennelpiirin tilille ennen koetta.
Kokeen voi vastaanottaa Kennelliiton pätevöimä hirvenhaukkukokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus ja jonka Kymenläänin kennelpiiri on nimennyt vastaanottavaksi ylituomariksi.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).

Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen kulusta. Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 20 euroa (kennelpiirin tilille FI77 5620 6040 0105 36 viitteellä 30151). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.
Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja, koirakohtainen pöytäkirja viimeistään viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta.

Koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut 2 kertaa HIRV1 tuloksen koekauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta, ei enää saa osallistua Koekauden kestävään hirvenhaukkukokeeseen.

Ilmoittaudu HIRV koko kauden kokeeseenPalkintotuomarihaku

Kymenläänin kennelpiirin koekauden HIRV kokeen vastaanottavat ylituomarit 2024

Hakman Anssi 044 020 0775
Kapanen Antti 050 567 4212
Laitinen Pasi 040 590 4691
Leppänen Juha 050 304 4530
Osenius Petri 045 887 8920
Piispa Jyrki 050 330 4647
Pulkkinen Vesa 040 028 4087
Riihijärvi Timo 040 019 8525
Ruoppa Matti 044 570 849
Rämä Tuomas 040 558 4618
Seppälä Janne 040 517 0535
Siponen Jari 040 015 9467
Suoknuuti Ilpo 050 574 9495
sekä koekauden aikana valmistuneet ylituomarit kennelpiirin alueelta.