HIRV koekauden kestävän kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2020

Linkki ilmoittautumiseen – Ilmoittaudu HIRV kokokauden kokeeseen

Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä, tämän jälkeen ilmoittaja tekee ilmoittautumisen sähköisesti, poikkeustapauksissa ilmoittautumisen voi tehdä myös ylituomari. Kokeen voi vastaanottaa Kennelliiton pätevöimä hirvenhaukkukokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus ja jonka Kymenläänin kennelpiiri on nimennyt vastaanottavaksi ylituomariksi.

Ylituomari tarkistaa palkintotuomareiden arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).

Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen kulusta.

Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 15 euroa (kennelpiirin tilille FI77 5620 6040 0105 36 viitteellä 30151). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.
Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja, koirakohtainen pöytäkirja viimeistään viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta.

Koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut 2 kertaa HIRV1 tuloksen koekauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta, ei enää saa osallistua Koekauden kestävään hirvenhaukkukokeeseen.

Kymenläänin kennelpiirin koekauden HIRV kokeen vastaanottavat ylituomarit 2020:
Hakman Anssi         044 020 0775          Hinkkanen Antero    045 134 3234   Kapanen Antti       050 567 4212          Kurronen Matti        050 584 0043

Laitinen Pasi           040 590 4691          Lahtela Seppo         050 321 0511

Leppänen Juha       050 304 4530          Leppänen Riina       044 097 8479

Lindholm Jukka       040 964 7357          Länsimäki Heikki     040 561 2896

Merelä Jussi           040 538 0316          Piispa Jyrki             050 330 4647

Pulkkinen Vesa       040 028 4087          Raivio Tanja           050 522 8355

Riihijärvi Timo         040 019 8525          Ruoppa Matti                    044 570 8497

Rämä Tuomas        040 558 4618          Seppälä Janne        040 517 0535

Siponen Jari           040 015 9467          Suikkanen Eero       040 099 0507

Suoknuuti Ilpo         050 574 9495