Koko kauden kokeet LINT 2024-2025

LINT kokokauden kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2024-2025

Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomarin arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän. viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä, tämän jälkeen ilmoittaja tekee ilmoittautumisen sähköisesti, poikkeustapauksissa ilmoittautumisen voi tehdä myös ylituomari. Sähköinen ilmoittautuminen tehdään osoitteessa https://koiratietokanta.fi/pitkakoe/. Sähköinen ilmoittautuminen luo samalla ylituomarille koelinkin, jonka kautta ylituomari tallentaa koetapahtuman.
Osallistumismaksu tulee olla maksettu Kymenläänin Kennelpiirin tilille ennen koetta.
Kokeen voi vastaanottaa Kennelliiton pätevöimä linnunhaukkukokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus ja jonka Kymenläänin kennelpiiri on nimennyt vastaanottavaksi ylituomariksi.

Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).
Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.
Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Purkutilaisuuteen pitää osallistua sekä palkintotuomari että koiranomistaja / ohjaaja. Koiranomistajan / ohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 20 euroa (kennelpiirin tilille FI77 5620 6040 0105 36 viitteellä 30148). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään sähköinen tai paperinen koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.
Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa paperinen koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja viimeistään viikon kuluessa koetulosten julkaisemista koepöytäkirjan tarkastajalle osoitteella:
Janne Helo
Ratavallinkaari 14 55700 Imatra
puh. 0500-152 838

Ilmoittaudu LINT koko kauden kokeeseenPalkintotuomarihaku

Kymenläänin kennelpiirin koekauden LINT kokeen vastaanottavat ylituomarit 2024-2025


Hannu Ekman 040 094 5623
Janne Helo 050 015 2838
Jarkko Hjerppe 045 275 6837
Timo Järvinen 050 563 8811
Kimmo Kattainen 050 327 4224
Jari Kuhmonen 050 912 4117
Markku Luoma 040 567 2224
Mauri Nevalainen 050 573 3750
Esa Talka 040 531 7941
Mika Tiihonen 040 583 5339
Pasi Vuori 040 542 5553