Koko kauden kokeet AJOK 2022-2023

 

AJOK koekauden kestävän kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2022-2023

Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä klo. 20.00 mennessä.
Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.
Ylituomari tarkistaa palkintotuomareiden arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).
Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomariryhmän puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille.Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.
Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 20 euroa (kennelpiirin tilille FI77 5620 6040 0105 36 viitteellä 30944). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.
Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja, koirakohtainen pöytäkirja sekä maastokortit viimeistään viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta osoitteella Harri Myöhänen, Kiesikuja 2 A 2, 55100 Imatra sähköposti: harri_myohanen@hotmail.com

Kymenläänin kennelpiirin koekauden AJOK kokeen vastaanottavat ylituomarit 2022-2023:
Forsell Mikko 040 509 8262

Halinen Keijo 040 595 7846

Hautala Matti 040 025 8789

Hotti Mika 040 075 7123

Häyhänen Esko 040 065 6386

Krouvi Toni 040 558 2627

Kylliäinen Ari 040 015 0845

Laitinen Jyrki 040 558 3424

Lautamatti Juha  040 512 7498

Lehti Petteri 040 589 4811

Loikas Pauli 050 596 4348

Luoma Jaakko 045 261 8312

Löfman Jari 040 526 8214

Myöhänen Harri 050 410 4602

Nieminen Hannu 040 075 6647

Oinas Arto 040 065 8455

Ollila Ari 040 091 6855

Penttinen Toni 044 502 3875

Reijonen Leena 040 098 8801

Ristola Juha 040 084 1043

Saukkonen Jouko 050 585 4012

Ylä-Kujala Marko 050 326 0662