Koko kauden kokeet AJOK 2024-2025

AJOK koekauden kestävän kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2023-2024

Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä klo 20 mennessä. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomarin arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän. viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä, tämän jälkeen ilmoittaja tekee ilmoittautumisen sähköisesti, poikkeustapauksissa ilmoittautumisen voi tehdä myös ylituomari. Sähköinen ilmoittautuminen tehdään osoitteessa https://koiratietokanta.fi/pitkakoe/. Sähköinen ilmoittautuminen luo samalla ylituomarille koelinkin, jonka kautta ylituomari tallentaa koetapahtuman. Osallistumismaksu tulee olla maksettu Kymenläänin Kennelpiirin tilille ennen koetta.
Kokeen voi vastaanottaa Kennelliiton pätevöimä ajokokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus ja jonka Kymenläänin kennelpiiri on nimennyt vastaanottavaksi ylituomariksi.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).

Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomariryhmän antaa ylituomarille selvitys kokeen kulusta. Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 20 euroa (kennelpiirin tilille FI77 5620 6040 0105 36 viitteellä 30944). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.

Ilmoittaudu koko kauden kokeeseenPalkintotuomarihaku