Ketunajokokeet KEAJ Koepöytäkirjat tallennetaan sähköisesti, tarvittaessa yhteydenotot: Esko Häyhänen Tommennorontie 21 47450 Perheniemi hayhanen.esko@gmail.com

 19.2.2022 Iitti, Iitin Erän maja, KEAJ, järj. Iitin erä r.y., ylit. Tykkälä Tero, ilm. 19.1.-14.2. Häyhänen Esko, p. 0400 656 386, hayhanen.esko@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastomäärä rajallinen.