Ketunajokokeet KEAJ

Koepöytäkirjat tallennetaan sähköisesti, tarvittaessa yhteydenotot: Esko Häyhänen Tommennorontie 21 47450 Perheniemi hayhanen.esko@gmail.com

9.10.2021 Iitti, Iitin Erän maja, KEAJ, järj. Iitin erä r.y., ylit. Tykkälä Tero, ilm. 9.9.-4.10. Häyhänen Esko, p. 0400 656 386,hayhanen.esko@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastomäärä rajallinen.

3.11.2021 Kouvola, Haukkulahti, KEAJ, järj. Suur-Selänpään erämiehet ry, Kymen-Karjalan ajokoirayhdistys ry, ylit.Peltola Juha, ilm. 2.-24.10. Pukkila Ismo, p. 044 5444707, ismo.pukkila@hotmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanottoKoiramäärää koskeva rajoitus: Avoin Kymen- Karjalan Ajokoirayhdistyksen mestaruuskoe. Tuomari mukaan.

17.11.2021 Taipalsaari, järj. Kaakkois-Suomen ajokoirakerho ry, ylit. Suoknuuti Ilpo, ilm. viim. 12. 11. Kilpiä Asko, p.0400-933328, asko.kilpia@elisanet.fi. Osm. 40,00€ FI70 5083 0220 0158 29. Raj. osanotto Muu määrää koskevarajoitus – piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. Tuomari mukaan. PM-koe.

2.1.2022 Miehikkälä, Muurolan maja, järj. Muurolan metsästäjät ry, ylit. Loikas Pauli, ilm. 17.-27.12. Suoknuuti Ilpo, +358505749495, imsuoknuuti@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus.

15.1.2022 Taipalsaari, järj. Kaakkois-Suomen ajokoirakerho ry, ylit. Häyhänen Esko, ilm. viim. 9.1. Kilpiä Asko. Osm.40,00€ FI70 5083 0220 0158 29. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. Kerhon mestaruuskoe ”Klapikoe”. Tuomari mukaan.

16.1.2022 Hamina, Kannusjärven TOK-talo, , järj. Kannusjärven ja kitulan mets.yhd., ylit. Suoknuuti Ilpo, ilm.16.12.2021-9.1.2022 Forsell Mikko, p. 0405098262, mikko.forsell@kolumbus.fi. Osm. 40,00€ FI09 5506 0050 1095 27 Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. Samalla Vehkalahti-Hamina Rhy:n mestaruuskoe. Tuomarimukaan.

29.1.2022 Iitti, Iitin Erän maja, KEAJ, järj. Iitin erä r.y., ylit. Tykkälä Tero, ilm. 21.12.2021-24.1.2022 Häyhänen Esko, 0400 656 386, hayhanen.esko@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastomäärärajallinen.

19.2.2022 Iitti, Iitin Erän maja, KEAJ, järj. Iitin erä r.y., ylit. Tykkälä Tero, ilm. 19.1.-14.2. Häyhänen Esko, p. 0400 656 386, hayhanen.esko@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastomäärä rajallinen.