Ketunajokokeet KEAJ 2023-2024

Ketunajokokeet

Koepöytäkirjat tallennetaan sähköisesti

7.10.2023 Iitti, Iitin Erän maja, järj. Iitin erä r.y., ylit. Tykkälä Tero, ilm. 20.9.-2.10. Jalonen Saku, p. +358453273738, saku.jalonen87@gmail.com. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastoja rajoitetusti.
Tuomari mukaan.

15.11.2023 Kouvola, Ummeljoki, Metsästysseura Haukun maja, järj. Metsästysseura haukku r.y., ylit. Ahtiainen Aimo, ilm. 15.10.-10.11. Tykkälä Tero, p. 050 344 5791, tero.tykkala@gmail.com. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – järjestämisohjeen edellyttämä oikeus osallistua: Piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Piirinmestaruuskoe.
6.1.2024 Miehikkälä, Muurolan maja, järj. Muurolan metsästäjät ry, ylit. Suoknuuti Ilpo, ilm. 16.-30.12. Suoknuuti Ilpo, p. +358505749495, imsuoknuuti@gmail.com. Osm. 50,00€ FI28 5268 0020 0452 21. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus.

13.1.2024 Lappeenranta, järj. Kaakkois-Suomen ajokoirakerho ry, ylit. Suoknuuti Ilpo, ilm. 13.12.2023-7.1.2024 Kilpiä Asko, p. 0400933328, riistakamerakilpia@gmail.com. Osm. 50,00€ FI70 5083 0220 0158 29.

20.1.2024 Hamina, Kannusjärven TOK-talo, järj. Kannusjärven ja kitulan mets.yhd., Kymen-Karjalan ajokoirayhdistys ry, ylit. Tykkälä Tero, ilm. 20.12.2023-15.1.2024 Forsell Mikko, p. 0405098262, mikko.forsell@kolumbus.fi. Osm. 50,00€ FI09 5506 0050 1095 27. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. Vehkalahden-Haminan rhy:n sekä Kymen-Karjalan ajokoirayhdistyksen mestaruuskoe. Samalla seuraottelu Kymen-Karjalan ajokoirayhdistyksen ja Kaakkois-Suomen ajokoirakerhon välillä. Tuomari mukaan.

27.1.2024 Iitti, Iitin Erän maja, järj. Iitin erä r.y., ylit. Häyhänen Esko, ilm. 1.-22.1. Jalonen Saku, p. +358453273738, saku.jalonen87@gmail.com. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastoja rajoitetusti. Tuomari mukaan.

10.2.2024 Iitti, Iitin Erän maja, järj. Iitin erä r.y., ylit. Suoknuuti Ilpo, ilm. 22.1.-5.2. Jalonen Saku, p. +358453273738, saku.jalonen87@gmail.com. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastoja rajoitetusti.
Tuomari mukaan.