KEAJ koekauden kestävän kokeen järjestäminen Kymenläänin kennelpiirissä 2019-2020

Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä klo. 20.00 mennessä.
Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.
Ylituomari tarkistaa palkintotuomareiden arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän.
Koe on suoritettava Kymenläänin kennelpiirin alueella (aloitettava).
Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomariryhmän puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.
Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 20 euroa (kennelpiirin tilille FI77 5620 6040 0105 36 viitteellä 30957). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.
Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja, koirakohtainen pöytäkirja sekä maastokortit viimeistään viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta osoitteella Esko Häyhänen Tommennorontie 21 47450 Perheniemi e.hayhanen@luukku.com

Kymenläänin kennelpiirin koekauden KEAJ kokeen vastaanottavat ylituomarit 2019-2020:

Halinen Keijo    puh. 040 595 7846        Häyhänen Esko       puh. 040 065 6386
Loikas Pauli      puh. 050 596 4348        Peltola Juha            puh. 045 7874 5752
Sihvola Reijo    puh. 050 347 7096         Suikkanen Teemu   puh. 040 538 8992
Tykkälä Tero    puh. 050 344 5791  

29.9.2019 Iitti, Iitin Erän maja, KEAJ, järj. Iitin erä r.y., ylit. Tykkälä Tero, ilm. viim. 24.9. Häyhänen Esko, p. 0400 656 386, hayhanen.esko@gmail.com. Osm. 40,00€ FI38 2131 1800 0142 15. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastoja rajoitettu määrä.

6.11.2019 Kouvola, Haukkulahti, KEAJ, järj. Suur-Selänpään erämiehet ry, ylit. Peltola Juha, ilm. 2.-30.10. Pukkila Ismo, p. 044 5444707, ismo.pukkila@hotmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Avoin Kymen- Karjalan Ajokoirayhdistyksen mestaruuskoe, osanotto 1Tuomari mukaan. Lisät. Käteismaksu paikan päällä, ilmoittatumiset kenneliiton kaavakkella sähköpostiin ismo.pukkila@hotmail.com, muut tiedustelut Ismo Pukkila 0445444707.

13.11.2019 Taipalsaari, KEAJ, järj. Kaakkois-Suomen ajokoirakerho ry, ylit. Häyhänen Esko, ilm. viim. 8.11. Kilpiä Asko, p. 0400-933328, asko.kilpia@elisanet.fi. Osm. 50,00€ FI70 5083 0220 0158 29. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. Tuomari mukaan. Piirinmestaruuskoe.

23.11.2019 Kouvola, Myllykoski, KEAJ, järj. Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistys ry, ylit. Heiskanen Heikki, ilm. 4.-12.11. Esko Häyhänen, Tommennorontie 21 47450 Perheniemi, hayhanen.esko@gmail.com p. 0400 656 386 Osm. 70,00€. Lisät. Raj. osanotto Kettukilvan lohkonvalintakokeen järjestämisohjeen mukaan. Kennelpiirit ilmoittavat koira

11.1.2020 Miehikkälä, Muurolan Metsästäjien maja, KEAJ, järj. Muurolan metsästäjät ry, ylit. Häyhänen Esko, ilm. 23.12.2019-6.1.2020 Suoknuuti Ilpo, p. +358505749495, imsuoknuuti@gmail.com. Osm. 40,00€.

18.1.2020 Taipalsaari, KEAJ, järj. Kaakkois-Suomen ajokoirakerho ry, ylit. Häyhänen Esko, ilm. viim. 12.1. Kilpiä Asko, p. 0400-933328, asko.kilpia@elisanet.fi. Osm. 40,00€ FI70 5083 0220 0158 29. Lisät. Tuomari mukaan.

1.2.2020 Iitti, Iitin Erän maja, KEAJ, järj. Iitin erä r.y., ylit. Peltola Juha, ilm. viim. 27.1. Häyhänen Esko, p. 0400 656 386, hayhanen.esko@gmail.com. Osm. 40,00€ FI38 2131 1800 0142 15. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastoja rajoitettu määrä.

15.2.2020 Iitti, Iitin Erän maja, KEAJ, järj. Iitin erä r.y., ylit. Tykkälä Tero, ilm. viim. 10.2. Häyhänen Esko, p. 0400 656 386, hayhanen.esko@gmail.com. Osm. 40,00€ FI38 2131 1800 0142 15. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastoja rajoitettu määrä.


Ilveksenajokoe 
Koepöytäkirjat osoitteella: Esko Häyhänen Tommennorontie 21 47450 Perheniemi
 
Koejärjestelyistä vastaa Kymenläänin kennelpiiri.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Kymenläänin kennelpiirin nimeämälle ylituomarille sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Kokeesta ei peritä osanottomaksua.
 
Vastaanottavat ylituomarit:

Halinen Keijo    puh. 040 595 7846        Häyhänen Esko       puh. 040 065 6386
Loikas Pauli      puh. 050 596 4348        Peltola Juha            puh. 045 7874 5752
Sihvola Reijo    puh. 050 347 7096         Suikkanen Teemu   puh. 040 538 8992
Tykkälä Tero    puh. 050 344 5791