KARHUNHAUKUTUS KOULUTUS- JA KOELUPA 

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan seuraavasti:

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan hakemuksen mukaisesti. Päätös/Lupa löytyy tämän linkin takaa.

Tämä lupa on voimassa 20.8.2021-31.10.2021 ja sen nojalla voidaan järjestää karhunhaukun taipumuskokeita ja kouluttaa koiriakarhutyöskentelyyn. Tämä lupa koskee Kymenläänin kennelpiiri ry:n toimialuetta.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja tapahtumia koskeva Suomen riistakeskuksenmyöntämä lupa on voimassa vain, jos Suomen Kennelliiton hallituksen päätös tai viranomaisten määräykset ja ohjeet koronavirustilanteen hoitamiseksi eivät ole ristiriidassa tapahtumien järjestämisen kanssa. Kun järjestetään päätöksen mukaista toimintaa, tulee luvan käyttäjällä olla oikeus kouluttaa koiraa ja järjestää karhunhaukkutaipumuskoe päätöksessä tarkoitetulla alueella.

Päätös on pidettävä mukana luvassa tarkoitetussa toiminnassa ja päätös on esitettävä sitä kysyttäessä metsästysoikeuden haltijalle tai muulle metsästyksen valvontaa suorittavalle toimijalle. Luvan käytössä ei ole oikeus poiketa muista metsästyslain ja metsästysasetuksen säännöksistä.

Karhunhaukkutaipumuskoe ei saa kohdistua alle vuoden vanhoihin pentuihin, eikä naaraaseen, jolla on alle vuoden vanhoja pentuja. Koetapahtuma on keskeytettävä, jos edellä tarkoitettu tilanne havaitaan. Taipumuskoe saa vuorokauden aikana (24 tuntia kokeen alkamisesta) kohdistua vain kerran samaan tunnistettuun karhuyksilöön. Taipumuskokeen päätyttyä toimintaa ei saa myöskään jatkaa samaan karhuun kohdistuvana koulutustapahtumana. Koulutustapahtuma saa vuorokauden aikana (24 tuntia tapahtuman alkamisesta) kestää enintään viisi tuntia samaan tai samoihin tunnistettuihin karhuyksilöihin kohdistuen. Koulutustapahtuman katsotaan alkaneen siitä, kun koira on ensimmäisen kerran löytänyt karhun haukkuun.

Koulutustapahtuma ei saa kohdistua alle vuoden vanhoihin pentuihin, eikänaaraaseen, jolla on alle vuoden vanhoja pentuja. Koulutustapahtuma on keskeytettävä, jos edellä tarkoitettu tilanne havaitaan.

Koulutustapahtumaan osallistuvien nimet, koulutustapahtumaan lähtö ja koulutustapahtuma-alue on ilmoitettava alueen poliisilaitokselle (kirjaamo.kaakkois-suomi@poliisi.fi) välittömästi, kun edellä määritellyllä tavalla todettu koulutustapahtuma katsotaan alkaneeksi. Jos koulutustapahtuma tapahtuu kunnassa, johon kuuluu rajavyöhykettä, edellä mainitut tiedot on ilmoitettava myös rajavartiolaitokselle (kaakkoissuomenrajavartiosto@raja.fi).

Suomen riistakeskus toteaa, että ilmoitus koulutuksen aloittamisesta on tehtävä vasta silloin kun koiranohjaaja on voinut todeta, että kohde-eläin on karhu. Toisin sanoen etukäteisilmoittamista ei tarvita.

Kuhunkin erilliseen koulutustapahtumaan voi osallistua enintään kaksi koiraa kerrallaan.

Karhunhaukkutaipumuskokeen osalta noudatetaan luvan saajan määräämää ilmoitusmenettelyä.

Tämän päätöksen mukana seuraa ehtokohtaa täydentävä liite. Liite löytyy tämän linkin takaa.

Kymenläänin Kennelpiirissä ilmoitus tehdään alla olevan linkin takaa löytyvällä lomakkella. Lähetä -painikkeesta ilmoitus lähtee kaikille tarvittaville tahoille. Ilmoitus karhunhaukutuksesta

Ilmoituslinkki aktivoidaan käyttöön 20.8.2021