Puheenjohtajan ajatuksia

Kymenläänin kennelpiiri 1953–2022          

Vuosi 2021 oli 68 toimintavuotemme

Päättyneen 68 toimintavuoden toimintoja rajoitti edelleen jossain määrin Covid-19 rajoitukset. Joitain näyttelyitä jouduttiin perumaan, tai siirtämään myöhempään syksyyn. Kokeita ja kilpailuja on saatu pidettyä lähes suunnitellusti.

Tätä artikkelia kirjoittaessani alkoi valtakunnassa rajoitukset pikkuhiljaa purkaantua. Nähtäväksi jää joko pääsemme ns. normaaliin tilaan, eli toimimaan ilman rajoitusten pelkoa.

Talous

Taloutemme on hyvässä kunnossa. 2021 tilikauden ylijäämä on runsas 13000 €. Tase on kunnossa ja on hieman kasvanut vuosittain. Voidaan todeta, että meillä kymessä on niin taloudelliset, kuin muutkin asiat kunnossa. Toimintalinjamme on ollut tukea toimivia yhdistyksiä myös taloudellisesti, sitä se tulee olemaan myös jatkossa. Edellä mainitun kaltaista tilannetta ei saamieni tietojen pohjalta ole muissa kennelpiireissä.

Kennelpiirin uudet säännöt  

Vuonna 2019 Kennelliitto asetti, tavoitteeksi, yhdenmukaistaa Kennelpiirien säännöt saman sisältöiseksi. Tuohon tehtävään perustettiin työryhmä, jossa oli mukana eri piireistä valittuja henkilöitä, allekirjoittaneellakin oli omat esitykset, jotka myös tuli huomioitua. Mallisäännöissä suurimmat muutokset ovat hallituksen kokoonpanossa, joka muuttuisi nykyisestä 12 jäsenestä + pj. >    9 jäseneen + pj. puheenjohtajan toimikausi muuttuisi 3 vuotiseksi.

Hallituksen toimintavaltaan on tehty tarkennus lähinnä kurinpidollisiin toimiin. Muilta osin sääntöjä on muokattu lähinnä sanamuotoja muuttaen. Tarkoitus on, että uudet säännöt saataisiin voimaan vuonna 2023 joka on Kennelpiirimme70 vuotisjuhlavuosi.

Edellä mainitun johdosta joudumme pitämään kuluvan vuoden aikana ylimääräisen yleiskokouksen.

Tulevaisuus

Vuodesta toiseen joudun tuomaan esiin nuorten puutteen kenneltoiminnassa, kuin myös metsästysharrastuksessa. Kannustankin yhdistyksiä kehittämään, erilaisia tapahtumia, esimerkiksi koulujen oppilaille, missä he pääsevät tutustumaan hyvään harrastukseemme. Tai muita vastaavia tapahtumia, jotka kohdistettaisiin nuoriin, miksei myös kokoperheisiin. Ken tietää, vaikka tuolla saataisiin kokonaisia perheitä mukaan hyvän harrastuksen pariin. Kennelpiiri on tukenanne tapahtumia järjestettäessä myös taloudellisesti.

Nuorissa on harrastuksiemme tulevaisuus, ja sen eteen meidän pitää yhdessä tehdä työtä !

Lopuksi haluan kiittää kennelväkeä   kuluneesta vuodesta, yhteistyö on ollut rakentavaa, ja kitkatonta.

Aurinkoista kesää ja terveyttä toivottaen.

  1. Juha Kontkanen