Puheenjohtajan ajatuksia

PUHEENJOHTAJALTA

Kymenläänin kennelpiiri 1953–2023

Vuosi 2022 oli 69 toimintavuotemme
Toimintavuoden pääsimme aloittamaan ilman
rajoituksia eli voitiin järjestää kaikkia perinteisiä
toimiamme ilman rajoitteita. Päättyneen 69 toimintavuoden toiminta on ollut hyvää ja aktiivista; kokeita, kilpailuja ja näyttelyjä on ollut lähes ennätysmäärät.

VUOSI 2023, Muutosten vuosi

Alkanut vuosi toi tullessaan meille ja kennelmaailmaan yleensäkin muutoksia.
Vuoden alusta tuli voimaan piiriimme kolmannet säännöt, niissä on suurimmat muutokset hallituksen kokoonpanossa, joka muuttui 9 henkiseksi, ja puheenjohtajan kausi muuttui kolmevuotiseksi.
Vuoden alusta kennelliitto muutti jäsenmaksun perintäkäytänteen siten, että Kennelliitto perii jäsenmaksun piirin jäsenyhdistyksiltä suoraan, aikaisemminhan piiri suoritti perinnän.
Lisäksi koiraharrastukseen tuli lisävelvoitteita, ja kuluerä, kun vuoden 2023 alusta koirat tulee rekisteröidä ruokaviraston rekisteriin, vaikka ne olisivat jo kennelliitoon rekisteröity.
Edellä mainittu on aiheuttanut runsaasti keskustelua kennelväen keskuudessa.

TALOUS

Taloutemme on hyvässä kunnossa. Hyvästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta meillä ei ole varaa kasvattaa vuosittaisia menoeriä.
Jos, jatkuvasti kasvatamme menoeriä, ajaudumme tilanteeseen, jossa meiltä pienenee samassa suhteessa, jopa jyrkemminkin mahdollisuus tukea jäsenyhdistyksiä.
Hyvällä ja tarkalla taloudenpidolla voimme maltillisesti tukea toimivia yhdistyksiä myös jatkossa.

Tulevaisuus

Kuten tiedämme nuorissa on harrastuksemme tulevaisuus. Sen eteen meidän pitää tehdä yhdessä
kovasti työtä, saadaksemme nuoria mukaan hyvään harrastukseen.

Kymenläänin kennelpiiri on pitkään ollut kaikilla mittareilla mitattuna valtakunnan 19 kennelpiiristä suurin sitä se on edelleen, pidetään se myös sellaisena hyvällä ja aktiivisella yhteistyöllä.