Irtipitolupa

Riistakeskuksen luvat koirien irtipitämiseksi kokeissa ja koirien koulutustilaisuuksissa

Lähtökohtana on Metsästyslaki 51 ja 52 §.
1.3.-19.8. välisenä aikana tarvitaan metsästyslain 52 §:n mukainen riistanhoitopiirin lupa koiran irtipitämiseksi tai sen kouluttamiseksi sellaisissa kokeissa tai harjoituksissa, jossa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen tai harjoituksen aikana.

Ohjeisto:
Lupia voidaan myöntää vain kokeisiin, jossa riistaeläimiä ei häiritä niiden lisääntymisaikana. Toisin sanoen koemuodon tulee olla sellainen, ettei kyseistä häirintää tapahdu. Tämä määrittely saattaa tulla vastaan, jos joku hakee lupaa kanakoirien metsä-, kenttä- tai erikoiskokeita varten maalis-huhtikuulle. Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin koemuotoihin.

Työmäärän helpottamiseksi on syytä myöntää kokeita koskevat luvat kootusti kennelpiirien kautta tulevilla yhteishakemuksilla. Koirien koulutusta varten luvat hakee pääsääntöisesti jäsenseurat, ei yksittäiset koiranomistajat.  Luettelo niistä koirakokeista, joihin riistanhoitopiiri voi myöntää ML 52 §:n mukaisen luvan koirien irtipitämiseen 1.3.-19.8.

Palveluskoirat
– viestikoe
– muissa palveluskoirien koemuodoissa koirat ovat kytkettyinä tai kytkettävissä, eivätkä tarvitse lupia

Kanakoirat
– vesi- ja jälkityökoe
– metsäkoe, kenttäkoe
– tunturikokeet (Enontekiö, Inari, Utsjoki) lupa ajalle 1.4.-19.8
– kanakoirien erikoiskokeet

Muut lintukoirat
– noutajien taipumuskoe
– noutajien metsästyskoe
– spanieleiden taipumuskoe

Luolakoirat
– luolakoirien vesikoe

Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään ajalla 20.8 – 28.2., ei tarvita riistanhoitopiirin lupia koirien irtipitämiseksi.

Hirvikoirakokeet eivät kuulu piirin lupaharkintaan. ML 52 §:n mukaan hirvikoiria voidaan kouluttaa ja kokeita pitää vain 20.8. – 31.12. välisenä aikana.

Luvan ehdot myönteisessä päätöksessä Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja -asetuksen säädöksiä sekä tämän päätöksen ehtoja noudatetaan koirien koulutuksessa / kokeissa.

Koirien koulutuksessa / kokeissa ei ole lupa poiketa riistaeläinten rauhoitusajoista, eikä rauhoitettuja riistaeläimiä saa häiritä.

Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy voidaan lupa peruuttaa.

Yhteisen luvan hakee Kennelpiiri. Yhdistys täyttää lomakkeen ja allekirjoittaa sen sekä lähettää Kennelpiiriin viimeistään 15.3.Kennelpiiri maksaa yhteisesti haettuihin kokeisiin lupamaksun. Muussa tapauksessa tulee yhdistyksen hoitaa hakeminen sekä lupamaksun maksaminen omatoimisesti.

Poikkeusluvan hakulomake löytyy riistakeskuksen sivuilta.

Riistakeskuksen myöntämä irtipitolupa on lähetetty ao. kokeiden koetoimitsijoille.