Noutajien käytännönmetsästyskokeet NKM

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 8.5.2002, että noutajien käytännönmetsästyskokeen E osan ohje noutajien käytännön metsästyskokeen suorittamisesta kohta 2 kokeen järjestäminen muutetaan muotoon:

2 KOKEEN JÄRJESTÄMINEN

Noutajien käytännönmetsästyskokeen järjestäjänä toimii aina noutajakoirarotujärjestö.

Koiran omistaja/ohjaa, jonka koiralla on kokeeseen osallistumiseen oikeuttavat tulokset ilmoittautuu NOU/NOME –tuomaritoimikunnalle. Tuomaritoimikunta nimeää tuomarin kokeeseen ja kokoaa tiedot metsästystapahtumista, joissa koe on mahdollisista suorittaa.

Tuomari arvostelee enintään kaksi koiraa metsästyspäivää kohti. Kaksi koiraa on aina osallistuttava metsästykseen, mutta toisen koirista ei välttämättä tarvitse osallistua kokeeseen.

Kokeen tuomari täyttää koepöytäkirjan sekä koirakohtaiset pöytäkirjat ja toimittaa ne koepöytäkirjantäyttöohjeen mukaisesti kennelpiirin kautta kaikille asianosaisille.

Tässä koemuodossa ei suoriteta harjoitus- eikä koearvosteluja. Tuomaritoimikunta nimeää ne metsästyskoetuomarit, joilla on oikeus arvostella tätä koemuotoa.

Muutos astuu voimaan 1.1.2003 alkaen