Nuorisotoiminnan kartoitus

  Nuorisotoiminta Kymenläänin Kennelpiirin jäsenyhdistyksissä


  Ilmoitusaika 6.3.-25.3.2023

  Nuorisotoimintaa raportoivan jäsenyhdistyksen yhteystiedot

  Yhdistys:
  Paikkakunta:
  Yhdistyksen yhteyshenkilö
  Yhteyshenkilön sähköposti

  Yhdistyksen nuorisotoiminta


  Onko yhdistyksessänne nuorisotoimintaa tällä hetkellä ?
  Onko nuoria ollut mukana tutustumassa harrastukseen?
  Nuorisotoiminnassa mukana olevien nuorten määrä ?
  Mikäli toiminnassa on nuoria, onko heillä omia ryhmiä vai ovatko nuoret aikuisten mukana toiminnassa ?
  Erillinen nuorisojäsenyys olemassa seuran säännöissä ? KylläEi
  Tuetaanko seurassanne nuorten osallistumista jollain muulla tavalla? esim. maksualennuksia kilpailumaksuista
  Yhdistyksemme haluaa osallistua nuoritoiminnan maksuttomaan koulutukseen KylläEi


  Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan yhdistykselle lahjakortti sekä lahjakortti jaettavaksi toiminnassa mukana olevalle nuorelle.

  Lomakkeen toimittaminen


   Lähetä painikkeesta lomake lähetetään kennelpiirin sihteerin sähköpostiin.