Palkintotuomarikoulutus ja tuomareiden jäsenyysvaatimukset

Palkintotuomarille asetettavat vaatimukset
Palkintotuomarin on luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta oltava tähän tehtävään sopiva. Hänen on omattava luontaisia taipumuksia ja riittävä fyysinen kunto kyseiseen tehtävään. Tuomari edustaa kokeessa kennelpiiriä ja häneltä edellytetään asiallista käyttäytymistä luottamustehtävän edellyttämällä tavalla.


Arvosteluvastuussa olevan tuomarin (ryhmätuomarin) on oltava täysi-ikäinen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Mikäli arvostelussa käytetään useampia tuomareita voi tuomariryhmän toisina tuomareina toimia 15 vuotta täyttänyt arvosteluoikeudet omaava henkilö.

Jäsenyysvaatimukset
Ryhmätuomarin on oltava Kennelliiton tai ko. koemuodon rotujärjestön jäsen. Tarkista aina sääntökirjasta. Toisen tuomarin on oltava kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Tarkista oman seurasi jäsenyys.

Tuomareiden pätevöinti
Anomuslomakkeena pätevöimiseksi käytetään tätä tarkoitusta varten laadittua kokelaskorttia. Anomuksen tulee sisältää kaikki siinä vaaditut tarpeelliset tiedot ratkaisua varten.

Palkintotuomarikortin myöntää kennelpiiri 15 vuotta täyttäneelle Kennelliiton tai Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle.
Palkintotuomari katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hänelle on hyväksytty ko. kokeen tuomarikortti.

Osallistuminen jatkokoulutukseen
Palkintotuomareiden velvollisuus on pysyä ajan tasalla tuomaritehtävien hoidossa, jotta heille voitaisiin antaa uusia tehtäviä.

Heidän on toimittava tuomarina, osallistuttava jatkokoulutustilaisuuteen tai toimittava ko. koelajin kilpailijana kahden viimeisen vuoden aikana.
Rotujärjestöt ja liitot voivat määritellä asian tarkemmin koemuotokohtaisesti.

Tuomareiden pätevyyksien tarkistaminen kuuluu koetoimikunnalle ja kokeen ylituomarille.

Palkintotuomarikoulutus 2022

AJOK palkintotuomareiden peruskoulutus 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Mikko Forsell 040 509 8262 mikko.forsell@kolumbus.fi, Kurssi järjestetään nonstop periaatteella..

AJOK/BEAJ Palkintotuomarin perus- ja jatkokoulutus

3.9.2022 Hamina, Kannusjärven TOK-talo, Lahdenmäentie 34, 49570 Kannusjärvi, Järj. Kannusjärven ja Kitulan Metsästysyhdistys ry, Kurssin johtaja Forsell Mikko. Ilm. 1.8.-31.8.2022 040 509 8262 mikko.forsell@kolumbus.fi. Maastoharjoittelu 4.9.2022

8.9.2022 Lappeenranta, Joutsenon työväentalo, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri ry. Kurssin johtaja Forsell Mikko. Ilm. 6.8.-6.9.2022. Ilm. Myöhänen Harri, 050 410 4602 harri_myohanen@hotmail.com
 

DRAJ palkintotuomareiden perus- ja jatkokoulutus
Ilmoittautumiset ja tiedustelut  Hanna Vierikko, 040 525 5308, hanna.vierikko@outlook.com tai Lauri Peippo 044 097 1016 lauri.peippo@gmail.com. Kurssi järjestetään nonstop periaatteella.
 

HIRV KARH ja HIRV-J palkintotuomareiden peruskurssi

6.8.2022 Kouvola, Anttilanerämiesten maja. Yölammentie 339, Raj. 30 henk. Järj. Anttilan Erämiehet ry, Kurssin johtaja: Seppälä Janne. Ilm. 15.7.-5.8.2022 Seppälä Janne, 040 517 0535, jmseppala@gmail.com.

HIRV KARH ja HIRV-J palkintotuomareiden perus ja jatkokoulutus

4.6.2022 Hamina, Järj. Pohjois-Vehkalahden Metsästysyhdistys ry. Kurssin johtaja: Suoknuuti Ilpo. Ilm. 15.5.-3.6.2022, Lankila Jani 0400 804 266, jani.lankila@gmail.com.

 2.8.2022 Imatra, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri ry. Kurssin joht: Hakman Anssi. Ilm. 1.7.-29.7.2022 Hakman Anssi, 044 020 0775, anssi.hakman@gmail.com.

18.8.2022 Miehikkälä, Muurolan maja, Muurolantie 955 Miehikkälä. Järj. Muurolan Metsästäjät ry. Kurssin johtaja: Suoknuuti Ilpo. Ilm. 16.7.-15.8.2022 Suoknuuti Ilpo,  050 574 9495, imsuoknuuti@gmail.com.

15.9.2022 Miehikkälä, Muurolan maja, Muurolantie 955 Miehikkälä. Järj. Kymenläänin Kennelpiiri ry. Kurssin johtaja: Suoknuuti Ilpo. Ilm. 13.8.-12.9.2022 Suoknuuti Ilpo, 050 574 9495, imsuoknuuti@gmail.com.


KEAJ palkintotuomareiden perus- ja jatkokoulutus

28.9.2022 Kouvola, Mylsän Portti, järj. Kymenläänin Kennelpiiri ry, Kurssin johtaja: Tero Tykkälä. Ilm. 26.8.-25.9.2022 Tykkälä Tero, 050 344 5791, tero.tykkala@gmail.com.

LINT palkintotuomareiden peruskoulutus
6.8.2022 Hamina Kurssin joht: Tiihonen Mika. Ilm. 1.7.-4.8.2022 Tiihonen Mika 040-58353369 mika.tiihonen@pp4.inet.fi

7.8.2022 Luumäki Kurssin joht Kuhmonen Jari. Ilm. 1.7.-4.8.2022 Kuhmonen Jari 050-9124117 pystis02@gmail.com

14.8.2022 Ruokolahti Kurssin joht. Helo Janne. Ilm. 9.7.-9.8.2022 Helo Janne 0500-152 838, janne.helo@metsagroup.com

2.9.2022 Kouvola Kurssin joht Kuhmonen Jari. Ilm. 1.8.-31.8.2022 Kuhmonen Jari 050-9124117 pystis02@gmail.com

LINT palkintotuomareiden täydennyskoulutus
Ilmoittautumiset ja tiedustelut

Helo Janne, 0500-152 838, janne.helo@metsagroup.com, Jari Kuhmonen, 050 912 4117, pystis02@gmail.com tai Mika Tiihonen 040-583 5339 mika.tiihonen@pp4.inet.fi. Koulutukset järjestetään nonstop periaatteella.

Ylituomarikoulutus

AJOK ja KEAJ Ylituomareiden jatkokoulutus

4.8.2022 Luumäki, Luumäen Metsästysseuran maja, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri r.y., Kurssin johtajat Martti Toivola ja Sanna Koskinen. Ilm. 28.7.-3.8.2022 Forsell Mikko 040 509 8262 mikko.forsell@kolumbus.fi

Koetoimitsijakurssit Kymenläänin Kennelpiirissä

Koetoimitsijan peruskurssi – seuraa kennelliiton koulutuskalenteria