Palkintotuomarikoulutus ja tuomareiden jäsenyysvaatimukset

Palkintotuomarille asetettavat vaatimukset
Palkintotuomarin on luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta oltava tähän tehtävään sopiva. Hänen on omattava luontaisia taipumuksia ja riittävä fyysinen kunto kyseiseen tehtävään. Tuomari edustaa kokeessa kennelpiiriä ja häneltä edellytetään asiallista käyttäytymistä luottamustehtävän edellyttämällä tavalla.


Arvosteluvastuussa olevan tuomarin (ryhmätuomarin) on oltava täysi-ikäinen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Mikäli arvostelussa käytetään useampia tuomareita voi tuomariryhmän toisina tuomareina toimia 15 vuotta täyttänyt arvosteluoikeudet omaava henkilö.

Jäsenyysvaatimukset
Ryhmätuomarin on oltava Kennelliiton tai ko. koemuodon rotujärjestön jäsen. Tarkista aina sääntökirjasta. Toisen tuomarin on oltava kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Tarkista oman seurasi jäsenyys.

Tuomareiden pätevöinti
Anomuslomakkeena pätevöimiseksi käytetään tätä tarkoitusta varten laadittua kokelaskorttia. Anomuksen tulee sisältää kaikki siinä vaaditut tarpeelliset tiedot ratkaisua varten.

Palkintotuomarikortin myöntää kennelpiiri 15 vuotta täyttäneelle Kennelliiton tai Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle.
Palkintotuomari katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hänelle on hyväksytty ko. kokeen tuomarikortti.

Osallistuminen jatkokoulutukseen
Palkintotuomareiden velvollisuus on pysyä ajan tasalla tuomaritehtävien hoidossa, jotta heille voitaisiin antaa uusia tehtäviä.

Heidän on toimittava tuomarina, osallistuttava jatkokoulutustilaisuuteen tai toimittava ko. koelajin kilpailijana kahden viimeisen vuoden aikana.
Rotujärjestöt ja liitot voivat määritellä asian tarkemmin koemuotokohtaisesti.

Tuomareiden pätevyyksien tarkistaminen kuuluu koetoimikunnalle ja kokeen ylituomarille.

 

LINT palkintotuomareiden perus- ja jatkokoulutus

LINT palkintotuomareiden peruskoulutus

1.8.2020 Hamina, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri ry, Kurssin joht: Tiihonen Mika. Ilm. 1.7.-27.7.2020 Tiihonen Mika 040-5835 339 mika.tiihonen@pp4.inet.fi, Osm. 0 €.

8.8.2020 Ruokolahti, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri ry, Kurssin joht: Helo Janne. Ilm. 1.7.-4.8.2020 Helo Janne 0500-152 838 janne.helo@metsagroup.com, Osm. 0 €.

LINT palkintotuomareiden täydennyskoulutus
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Helo Janne, 0500-152 838, janne.helo@metsagroup.com tai Mika Tiihonen 040-583 5339 mika.tiihonen@pp4.inet.fi. Koulutukset järjestetään nonstop periaatteella.

 

HIRV KARH ja HIRV-J palkintotuomareiden perus ja jatkokoulutus

8.8.2020 Kouvola, Anttilan Erämiesten maja, Yölammentie 339 Valkeala, Järj. Anttilan Eräiehet ry, Kurssin joht: Seppälä Janne. Ilm. 1.7.-7.8.2020 Seppälä Janne, 040 517 0535, jmseppala@gmail.com, Osm. 0 €.

14.8.2020 Parikkala, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Hakman Anssi. Ilm. Huotari Taisto, 050 300 0095, taisto.huotari@luukku.com, Tiedustelut T Huotari 050 3000095.

15.8.2020 Miehikkälä, Muurolan maja, Muurolantie 955 Miehikkälä, Järj. Muurolan Metsästäjät ry, Kurssin joht: Suoknuuti Ilpo. Ilm. 1.-13.8.2020 Suoknuuti Ilpo, +358505749495, imsuoknuuti@gmail.com.

18.8.2020 Imatra, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Hakman Anssi. Ilm. Hakman Anssi, 0440 200 775, anssi.hakman@gmail.com

 

AJOK Palkintotuomarin perus- ja jatkokoulutus

13.8.2020 Lappeenranta, Joutsenon työväentalo, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Laitinen Jyrki. Ilm. Laitinen Jyrki, 040 558 3424, jyrki.laitinen@pp3.inet.fi. (jatko)

 22.8.2020 Kouvola, Järventaustan kyläntalo Lankkuahontie 119 46710 Sippola, Raj. 30 henk. Järj. Matarojan Metsästysyhdistys ry, Kurssin joht: Oinas Arto.Ilm. 3.-16.8.2020 Mäkelä Sanna Maaria, 050 577 1019, sanwest@outlook.com. (perus ja jatko)

 27.8.2020 Pyhtää, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Lehti Petteri. Ilm. Lehti Petteri, 0405894811. (jatko)

 29.8.2020 Lappeenranta, Konkenkankaan Neste, Imatra. Koulutus alkaa klo 9.00., Järj. Kymenläänin Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Laitinen Jyrki. Ilm. Laitinen Jyrki, 040 558 3424. (perus)

12.9.2020 Luumäki, Luumäen Metsästysseuran maja, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Hämäläinen Joonas. Ilm. Hämäläinen Joonas, +358503799913, joonas.hamalainen@hotmail.fi. (perus)

12.9.2020 Luumäki, Luumäen Metsästysseuran maja, Järj. Kymenläänin Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Hämäläinen Joonas. Ilm. Hämäläinen Joonas, +358503799913, joonas.hamalainen@hotmail.fi. (jatko)

AJOK palkintotuomareiden peruskoulutus

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Jyrki Laitinen Herneorontie 10 54310 Hytti 040-558 3424 Kurssi järjestetään nonstop periaatteella.KEAJ Palkintotuomarin perus- ja jatkokoulutus

22.9.2020 Iitti, Iitin Erän maja, Järj. Iitin Erä r.y., Kurssin joht: Häyhänen Esko. Ilm. 1.-20.9.2020 Häyhänen Esko, 0400 656 386, hayhanen.esko@gmail.com.

KEAJ palkintotuomareiden peruskoulutus
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
. Häyhänen Esko Tommennorontie 21 47450 Perheniemi 0400 656 386. Kurssi järjestetään nonstop periaatteella.

 


DRAJ palkintotuomareiden perus- ja jatkokoulutus

1.8.2020 Hamina, Järj. Itä-Suomen Pienajokoirayhdistys ry, Kurssin joht: Vierikko Hanna. Ilm. 30.7.2020 mennessä. Vierikko Hanna, 040-525 5308, Sääntökirjan hinta 5€. (perus ja jatko)

8.8.2020 Hamina, Järj. Itä-Suomen Pienajokoirayhdistys ry, Kurssin joht: Vierikko Hanna. Ilm. 6.8.2020 mennessä. Vierikko Hanna, 040-525 5308, Sääntökirjan hinta 5€. (perus ja jatko)

 

MÄAJ palkintotuomareiden perus- ja jatkokoulutus

15.8.2020 Savitaipale, Mämmijärven maja, Järj. Karjalan Mäyräkoirakerho ry, Kurssin joht: Koivisto Esa. Ilm. 1.7.-9.8.2020 Kuukka Ulla, 040 561 6817, u.kuukka@gmail.com.