Haetaan ryhmänäyttelyn järjestäjiä!

Haetaan ryhmänäyttelyn järjestäjiä!

Kennelliitto päättää ja jakaa Kansainväliset, kaikkien rotujen ja ryhmänäyttelyt Kennelpiireille näyttelykiintiöiden puitteissa. 

Vuodelle 2025 Kymenläänin Kennelpiiri on saanut Kennelliitolta poikkeusluvan järjestää kaksi  ryhmänäyttelykiintiön (8 kpl) ylittävää ryhmänäyttelyä. 

Kennelpiirin jäsenyhdistykset voivat järjestää ryhmänäyttelyitä niin, että mukana on 1–4 FCI:n roturyhmää. Ns. ryhmä osa 5 (ryhmät 5.2 ja 5.3) voidaan liittää ryhmään 6 niin, että se on yksi kokonainen ryhmä Osa 5 & 6. Ryhmää osa 5 ei voi liittää muihin ryhmiin. 

Vuoden 2025 ryhmänäyttelyn hakemus on tehtävä sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa siihen kennelpiiriin, jonka alueella näyttely järjestetään, viisitoista (15) kuukautta ennen näyttelyn järjestämisvuotta eli syyskuun loppuun mennessä. Kennelpiiri toimittaa hakemukset lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon lokakuun loppuun mennessä. Kennelliitto myöntää näyttelyt hakemuksen perusteella. 

Linkkejä näyttelyn järjestämisohjeisiin:

https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt/ohjeita-ja-lomakkeita-nayttelyyn-osallistujille-ja-nayttelyn-jarjestajille

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/nayttelysaantoja-taydentavat-ohjeet-ja-nayttelyiden-jarjestamisohjeet

https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt/koiranayttelyiden-mahdolliset-tuotot-kaytetaan-koiraharrastuksen-hyvaksi

Onko yhdistyksenne kiinnostunut hankkimaan tuloja yhdistystoiminnan kulujen kattamiseen? Löytyykö intoa ja väkeä ryhmänäyttelyn järjestämiseen? Mikäli näyttelypalo alkoi kyteä, annattaa käydä lukemassa edellä olevien linkkien takaa löytyvät jutut ja tutustua näyttelyjärjestäjän verkkokurssiin täällä!  Tämän jälkeen voitte täyttää näyttelyhakemuksen OmaKoirassa, toimikaa ennen syyskuun loppua! 

Mikäli herää kysymyksiä, haluatte keskustella näyttelyn järjestämiseen liittyvistä asioista tai tarvitsette apua näyttelyanomuksen tekemisessä voitte olla yhteydessä näyttelyohjaajiin Pirjo Peltonen ja Harry Turtiainen tai Kennelpiirin sihteeriin.