Kymenläänin Kennelpiirin alueen karhunhaukutuslupa löytyy piirin sivuilta kohdasta 

Kokeet – Karhunhaukutuslupa 2021 

Tässä linkki sivulle

Tässä linkki karhunhaukutuksesta ilmoittamiseen

Karhuhaukutustapahtumasta tehtävä ilmoitus tehdään piirin nettisivujen kautta, ja ilmoituslomake kiinnitetään etusivulle helposti löydettäväksi 20.8.2021

Ilmoitus tehdään ainoastaan silloin, kun koulutustapahtuma todetaan alkaneeksi: Koulutustapahtuman katsotaan alkaneen siitä,kun koira on ensimmäisen kerran löytänyt karhun haukkuun. Ilmoituksessa tulee kertoa Koulutustapahtumaan osallistuvien nimet, koulutustapahtumaan lähtö ja koulutustapahtuma-alue Jos koulutustapahtuma tapahtuu kunnassa, johon kuuluu rajavyöhykettä, edellämainitut tiedot on ilmoitettava myös rajavartiolaitokselle. 

Kuhunkin erilliseen koulutustapahtumaan voi osallistua enintään kaksi koiraa kerrallaan.