Kennelliiton päivitetty rokotusmääräys voimaan 1.6.2023

Kennelliiton päivitetty rokotusmääräys voimaan 1.6.2023

Kennelliiton rokotusohjetta on tarkastettu ja päivitetty uusien markkinoille tulleiden rokotusten myötä. Aiempien ohjeiden mukaan osalle rokotuksista on annettu suositeltu voimassaoloaika. Ruokavirasto ei enää anna suosituksia rokotusten osalta, vaan suosittelee noudattamaan rokotteen valmisteyhteenvetoa.  Kennelliiton rokotusohjeiden päivitys astuu voimaan 1.6.2023.

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/paivitetyt-rokotusmaaraykset-voimaan-kesakuun-alusta