Kennelliiton päivitetyt ohjeet kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä

Kennelliiton päivitetyt ohjeet kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä

Linkki Kennelliiton ohjeistukseen kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämiseksi

HUOM !

JÄRJESTÄJILLÄ ON OLTAVA KÄYTÖSSÄÄN KAIKKIEN TAPAHTUMASSA PAIKALLA OLEVIEN HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT, YHTEYSTIEDOT TULEE SÄILYTTÄÄ 6KK.

On hyvä, pitää mielessä, että mikäli yhdelläkin tapahtumassa mukana olleella henkilöllä todetaan koronavirusaltistus,
voivat terveysviranomaiset asettaa kaikki tapahtumaan osallistuneet kahden viikon mittaiseen karanteeniin.

TAPAHTUMASSA ON NOUDATETTAVA VÄHINTÄÄN 1-2 METRIN TURVAETÄISYYKSIÄ
Tapahtuma tulee järjestää kokonaisuudessaan turvaetäisyyksiä (vähintään 1-2 m) noudattamalla ja riittävän
väljästi. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi
riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla sekä ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien
saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

HYGIENIAAN TULEE KIINNITTÄÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA
Kokeen, kilpailun tai testin järjestäjän tulee ottaa tarkkaan huomioon toimihenkilöiden ja osallistujien
turvallisuus. Kennelliitto suosittelee, että vain tapahtuman järjestämisen kannalta välttämättömät henkilöt ovat
paikalla.
Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsidesiä tulee olla helposti saatavilla.
Koiranohjaaja tarkistaa itse koiran mikrosirun tapahtuman järjestäjän sirunlukijalla ja toimihenkilö tai tuomari
tarkistaa sirunumeron laitteesta. Mikäli tuomari tai toimitsija käyttää sirulukijaa, suositellaan sekä tuomarille
että koiran ohjaajalle kertakäyttöisiä hengityssuojaimia. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että laite desinfioidaan
jokaisen käyttäjän jälkeen. Samoin tehdään kaikille muille tilaisuudessa käytettäville välineille. Yhteiskäytössä
olevien välineiden käyttöä tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttää.
Kilpailijoiden suositellaan varautuvani tilaisuuteen omilla eväillään. Jos tilaisuudessa on ruokatarjoilu, niin se
tulee hoitaa noutopalveluna ilman kahviota. Tapahtumaan osallistujia suositellaan ottamaan mukaan omat
juomavedet, jotta vesipisteille ei tule ylimääräistä kulkua.

JOS OHJEITA EI NOUDATETA, VOIDAAN TAPAHTUMA KESKEYTTÄÄ
Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus sekä
poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.

MUUTA
Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa pandemiatilanteen vuoksi
ilman seuraamuksia. Tämä oikeus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Näissä tilanteissa tapahtuman
järjestäjän ja henkilön tulee sopia keskenään mahdollisista jo aiheutuneista kustannuksista, kuten esimerkiksi
henkilölle syntyneistä matka- ja majoituskuluista.
Tilaisuuden järjestäjän tulee mahdollisuuksien mukaan informoida osanottajia etukäteen näistä
erikoismääräyksistä.