Kokeiden, kilpailujen ja testien anominen poikkeusaikana kahden viikon anomisajalla

Kennelliiton hallitus on päättänyt, että poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla 30.6.2021 asti.

Hallituksen päätöksen mukaisesti viimeinen anomispäivä on 30.6.2021, jolloin tällä menettelyllä anottu koe voidaan siis järjestää vielä 14.7.2021.