KR -näyttelyn järjestäjiä haetaan

KR -näyttelyn järjestäjiä haetaan

Kennelliitto päättää ja jakaa Kansainväliset, kaikkien rotujen ja ryhmänäyttelyt Kennelpiireille näyttelykiintiöiden puitteissa.

Vuodelle 2026 ja tästä eteenpäin seuraavina vuosina Kymenläänin Kennelpiirin kiintiössä on ’vapaana’ kaikkien rotujen näyttely ja näille haetaan nyt järjestäjää.

Vuoden 2026 kaikkien rotujen näyttelyn hakemus on tehtävä sähköisesti Kennelliiton Omakoirapalvelussa marraskuun loppuun mennessä. Kennelpiiri toimittaa hakemukset lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon joulukuun loppuun mennessä. Kennelliitto myöntää näyttelyt hakemuksen perusteella.

Onko yhdistyksenne kiinnostunut hankkimaan tuloja yhdistystoiminnan kulujen kattamiseen? Löytyykö intoa ja väkeä kaikkien rotujen näyttelyn järjestämiseen? Mikäli näyttelypalo alkoi kyteä, kannattaa perehtyä Kennelliiton ohjeisiin ja tutustua näyttelyjärjestäjän verkkokurssiin. Tämän jälkeen voitte täyttää näyttelyhakemuksen OmaKoirassa, toimikaa ennen marraskuun loppua!

Mikäli herää kysymyksiä, haluatte keskustella näyttelyn järjestämiseen liittyvistä asioista tai tarvitsetteapua näyttelyanomuksen tekemisessä voitte olla yhteydessä näyttelyohjaajiin Pirjo Peltonen ja Harry Turtiainen tai Kennelpiirin sihteeriin.