Karhun haukuttaminen ja taipumuskokeet 2023

Karhun haukuttaminen ja taipumuskokeet 2023

 LIITE KARHUNHAUKUN TAIPUMUSKOETTA JA KOIRAN KOULUTTAMISTA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN VUONNA 2023 

Suomen riistakeskus on myöntänyt aiempien vuosien tavoin useille toimijoille metsästyslain 52 §:n 3 momentin mukaisen poikkeusluvan, jonka perusteella voidaan järjestää karhunhaukun taipumuskoe ja kouluttaa koiraa karhun kanssa työskentelyyn. 

Poikkeusluvan ehdot -kohdan mukaan koiran koulutuksesta ja taipumuskokeen järjestämisestä on ilmoitettava poliisille. Jos koulutus tai taipumuskoe tapahtuu kunnassa, johon kuuluu rajavyöhykettä, on ilmoitus tehtävä myös rajavartiolaitokselle. Suomen riistakeskus toteaa, että ilmoitus koulutuksen tai taipumuskokeen aloittamisesta on tehtävä vasta silloin kun on voitu todeta, että kohde-eläin on karhu. Toisin sanoen etukäteisilmoittamista ei tarvita. 

Ilmoitus on tehtävä päätöksen ehtokohdan mukaisesti sähköpostitse. Kyseiset sähköpostiosoitteet löytyvät päätöksestä. Koiranohjaajan velvollisuus on huolehtia ilmoituksista. Ilmoituksen voi myös tehdä joku muu koiranohjaajan puolesta, jolloin koiranohjaaja saa asian hoidettua maastosta eteenpäin puhelinsoitolla tai tekstiviestillä. 

Taipumuskokeen osalta on tehtävä lisäksi mahdolliset luvansaajan edellyttämät ilmoitukset. 

Tässä tarkoitettu poikkeuslupa ja ilmoitusvelvollisuus ei koske karhun kiintiömetsästyksen tai metsästyslain 41 a §:n mukaisen poikkeusluvan nojalla tapahtuvan metsästyksen yhteydessä tapahtuvaa toimintaa. 

SUOMEN RIISTAKESKUS 

Tee ilmoitus tällä lomakkeella