Kennelliitto kutsuu nuoria vaikuttamaan

Kennelliitto kutsuu nuoria vaikuttamaan

Kennelliitto on käynnistämässä nuorten vaikuttajafoorumin toimintaa ja nyt etsitään vaikuttamisesta kiinnostuneita alle 25-vuotiaita ideoimaan yhdessä vaikuttajafoorumin lopullista muotoa ja toimintatapaa. Vapaaehtoiset nuoret kutsutaan yhteiseen tapaamiseen Tampereelle 9.9.2023 jossa paikkoja on 35 nuorelle. Kennelliitto kustantaa tapaamisen kulut ja korvaa nuoren matkakustannukset. Toivomme, että saisimme paikalle nuoria eri puolilta maata, erilaisten rotu- ja harrastustaustojen parista, jotta mahdollisimman kattavasti erilaiset nuorten näkökulmat koiraharrastukseen tulisivat huomioiduksi jo vaikuttajafoorumin suunnitteluvaiheessa. Varsinainen vaikuttajafoorumi aloittaa toimintansa vuoden 2024 alusta ja siitä tiedotetaan lisää syksyllä 2023.