Vuosikokouksen esityslista

Vuosikokouksen esityslista

VUOSIKOKOUS 2020

ESITYSLISTA

1.   Vuosikokouksen avaus

Kennelpiirin puheenjohtaja

2.   Valitaan kokoukselle 

– puheenjohtaja 

– kaksi sihteeriä 

– kaksi pöytäkirjantarkastajaa

– kolme ääntenlaskijaa

3.   Tervehdykset

Suomen Kennelliitto

Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri

4.   Huomionosoitukset

  • Seppo Lahtelan kutsuminen kunniapuheenjohtajaksi
  • Vuoden koira -palkinnot

5.   Tarkastetaan jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat ja käytettävissä olevat äänimäärät

6.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vuosikokouskutsu on lähetetty postitse 22.7.2020. Vuosikokouksesta on tiedotettu piirin nettisivuilla 18.7.2020.

7.   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

8.   Esitetään hyväksyttäväksi toimintakertomus vuodelta 2019

9.   Tilien esittäminen ja hyväksyminen sekä toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2019

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilivuodelta 2019

11. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020

12. Määrätään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020

Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi on 42 EUR.

13. Määrätään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden, edustajien ja toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2020

14. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020

15. Valitaan kennelpiirin puheenjohtaja vuodelle 2020

16. Valitaan neljä hallituksen jäsentä

Erovuorossa: Raine Björkman, Antero Hinkkanen, Esko Häyhänen ja Anne Salonen

17. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä

18. Nimetään eri toimintajaostot
Hallitus esittää perustettaviksi seuraavat jaostot:
-ajavat mäyräkoirat jaosto, ajokoirajaosto, nuorisojaosto, palvelus- ja pelastuskoirajaosto, lintu-ja jäljestämiskoirajaosto, beaglejaosto, pystykorvajaosto, dreeverijaosto, hirvikoirajaosto, luolakoirajaosto, kaveri- ja lukukoirajaosto

19. Hallituksen ja jäsenyhdistysten mahdollisesti esittämät asiat

19.1 Koronatuet

Wuoksen Agilityurheilijat ry esittää Kymenläänin Kennelpiirin vuosikokoukselle korona-avustuksia jaettavaksi jäsenyhdistyksille. Kymenläänin Kennelpiirin hallitus päättäisi avustusten saajat hakemusten perusteella todellisiin tulonmenetyksiin perustuen. 

19.1 Kennelpiirin varastotila ja kaluston päivittäminen

Kymenläänin Pystykorvakerho ry esittää Kymenläänin Kennelpiirin vuosikokoukselle, että Kennelpiirille hankittaisiin kontti varastotilaksi Kennelpiirin omistamien telttojen ja muun omaisuuden säilyttämistä varten. Kontille löytyisi varmasti sopiva sijoituspaikka joko kaupungin tai jonkin jäsenyhdistyksen tontilta sopivaa vuokraa vastaan. Lisäksi samassa yhteydessä esitetään näyttelytelttojen ja muiden tarvikkeiden päivittämistä ajan mukaiselle tasolle. 

20. Kokouskutsussa mainitsemattomat asiat, joista halutaan keskustella

21. Vuosikokouksen päättäminen