Ilmoitus karhunhaukutuksesta

Ilmoitus karhunhaukutuksesta

Suomen riistakeskus on myöntänyt aiempien vuosien tavoin useille toimijoille metsästyslain 52 §:n 3 momentin mukaisen poikkeusluvan, jonka perusteella voidaan järjestää karhunhaukun taipumuskoe ja kouluttaa koiraa karhun kanssa työskentelyyn. Poikkeusluvan uusi ehtokohta on herättänyt keskustelua.

Suomen riistakeskus toteaa, että ilmoitus taipumuskokeen aloittamisesta tai koulutuksen aloittamisesta on tehtävä vasta silloin kun koiranohjaaja on voinut todeta, että kohde-eläin on karhu. Toisin sanoen mitään etukäteisilmoittamista ei tarvita. Ilmoitus on tehtävä sähköpostilla poliisille, valtion mailla myös Metsähallitukselle ja edelleen rajavartiostolle, jos kyseiseen kuntaan kuuluu rajavyöhykettä. Kyseiset sähköpostiosoitteet löytyvät päätöksestä. Koiranohjaajan velvollisuus on huolehtia ilmoituksista.

Ehtokohtaa on tarkennettu tulkintojen selkeyttämiseksi kesän aikana, joten se ei ole kaikissa päätöksissä aivan samanlainen. Suomen riistakeskus toteaa, että tässä kuvattua menettelytapaa sovelletaan kaikissa tämän vuoden päätöksissä. Samasta syystä Kaakkois-Suomen riistakeskuksen alueelle myönnetyn luvan osalta puuttuu maininta rajavartiolaitokselle tehtävästä ilmoituksesta.

Tässä tarkoitettu poikkeuslupa ja ilmoitusvelvollisuus ei koske karhun kannanhoidollisen metsästyksen yhteydessä tapahtuvaa toimintaa.

Kymenläänin Kennelpiirissä ilmoitus tehdään alla olevan linkin takaa löytyvällä lomakkella. Lähetä -painikkeesta ilmoitus lähtee kaikille tarvittaville tahoille.

Aloitusilmoitus karhunhaukutuksesta – LINKKI lomakkeelle

Lopetusilmoitus karhunhaukutuksesta – LINKKI lomakkeelle

Karhun haukutus ilmoitus on tehtävä kun todetaan haukussa olevan karhun, uusi ilmoitus on tehtävä kun tapahtuma päättyy.
Eli on tehtävä kaksi ilmoitusta, aloitusilmoitus ja lopetusilmoitus.