Kokeiden turvalliseen järjestämiseen liittyvät lisäohjeet metsästyskoirakokeisiin

Kokeiden turvalliseen järjestämiseen liittyvät lisäohjeet metsästyskoirakokeisiin

Kennelliiton hallitus ja Kymenläänin Kennelpiiri on päivittänyt kokeiden järjestämisohjeita korona-aikana. Noudatamme Kymenläänin Kennelpiirin kokeissa Kennelliiton, THL:n ja AVI:n antamia ohjeista ja määräyksiä. Tummennetut tekstit ohjeissa on Kymenläänin Kennelpiirin antamia tarkennuksia Kennelliiton ohjeistukseen.

*************************************************************************************************

Tapahtumaan ei saa osallistua henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita.

Ulkomaalaisen ja suomalaisen ulkomailta saapuvan henkilön on Kennelliiton alaisissa kokeissa noudatettava viranomaisten antamia karanteenisuosituksia ja -määräyksiä ennen kokeisiin osallistumista.

Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus sekä poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.

Kokeissa olisi hyvä kirjata ylös kaikki koepaikalla olevat ja kokeisiin osallistuvat henkilöt ja heidän puhelinnumeronsa. Nämä tiedot ovat koejärjestäjän vastuulla viranomaisille luovutettavaksi, mikäli joudutaan tekemään tartunnanjäljittämistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä koejärjestäjän tulee muistuttaa koetoimintaan liittyvistä poikkeustoimista esim. turvavälit. Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.

Kokeen järjestäjä huolehtii, että kokeen keskuspaikalla on käsienpesumahdollisuus, ja että paikalla on käsidesiä saatavilla.

Koejärjestelyt järjestetään ilman aamupalaa ja ruokailua (omin eväin). Koepaikalla mahdollisesti järjestettävässä ruokailussa huolehditaan käsihygieniasta ja turvaväleistä. Tarvittaessa käytetään porrastusta ruokailun järjestämisessä.

Ylituomaripuhuttelu ja koesuorituksen purku tulisi järjestää sellaisessa tilassa, jossa voidaan pitää turvavälit. Tarpeetonta oleskelua tapahtumapaikan yhteisissä tiloissa pyritään välttämään.

Suositellaan, että ryhmän jäsenet liikkuvat omilla autoilla, jos käytetään yhteistä kulkuneuvoa, suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.

Maastotuomarien ei välttämättä tarvitse saapua keskuspaikalle paikalle ennen ja jälkeen kokeen, maastotuomarin tulee kuitenkin olla tavoitettavissa kokeen purkutilaisuuden aikana. Ryhmätuomari tarkastaa palkintotuomarin jäsenyyden ennen koiran irtilaskua. Jääviystilanteen sattuessa voidaan koemaasto vaihtaa ellei muuta järjestelyä voida tehdä.

Kokeen päätöstilaisuutta ja palkintojen jakoa ei järjestetä.

Järjestettävissä arvokokeissa voidaan poiketa totutuista ja ohjeissa mainituista käytännöistä esimerkiksi kutsuvieraiden ja juhlaillallisen osalta, mikäli paikka tai olosuhteet niin edellyttävät.

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa pandemiatilanteen vuoksi ilman seuraamuksia. Osallistuja voi peruuttaa osallistumisen ilman erityistä syytä määritellyn ilmoittautumisajan puitteissa ja koemaksu palautetaan.