Kokeiden myöntäminen lyhennetyllä aikataululla vuoden 2020 loppuun

Kokeiden myöntäminen lyhennetyllä aikataululla vuoden 2020 loppuun

Poikkeaminen kokeiden anomisaikataulusta 1.8.-31.12.2020 välisenä aikana

Määräaikaisilmoitukset ohjeen mukaisesti Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää 1.1.-30.4. väliselle ajalle.

Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitus esittää nyt kokeiden anomista poikkeusaikataululla syksyn 2020 kokeisiin. Useat kennelpiirit kannattavat Pohjois-Savon kennelpiiri esitystä syksyn kokeiden lyhennetystä anomisajasta.

Anomisajan lyhentämisesitys johtuu ennen kaikkea koronaviruksen aikaansaamasta poikkeuksellisesta tilanteesta.

Koe- ja kilpailutoimikunnan päätös 12.8.2020 (5/20):

Koe- ja kilpailutoimikunta käsitteli Pohjois-Savon kennelpiirin tekemän esityksen ja päätti, että kennelpiirit ja muut kokeita myöntävät tahot voivat Määräaikaisilmoitusohjeesta poiketen myöntää kokeita lyhennetyllä anomisajalla vuoden 2020 loppuun asti normaalin anomisajan puitteissa myönnettyjä kokeita häiritsemättä.

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää ajalle 13.8.-31.12.2020.